Spowolniony komputer i ciągłe reklamy. Wklejony log HiJack

Mojemu koledze spowolnił się komputer i zaczęły wyświetlać się różne okna dialogowe i reklamy. Wkleiłem poniżej log HiJackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:49:34, on 2007-09-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\aff5d7c797f1e254b0042756b4877f70\update\update.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wmid=6010&mid=MjI6Ojg5&lid=2

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://VeryCD.265.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.co.uk/0SEENWW/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://rejestracja.neostrada.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

R3 - URLSearchHook: iMesh MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program Files\iMesh applications\iMesh MediaBar\MediaBar.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: MSVPS System - {60D3EC53-56A8-46A8-9D01-1AB64410665C} - C:\WINDOWS\nsduo.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: XBTP01621 - {9EDB89EF-E4BC-4c70-B102-8F7A4365EE33} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\IMESHM~1\MediaBar.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll

O2 - BHO: XBTP02634 Class - {F97DA966-F09D-4cab-BF29-75A0026986EA} - C:\PROGRA~1\BEARSH~2\BEARSH~2\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: iMesh MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program Files\iMesh applications\iMesh MediaBar\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [PCTAVApp] "C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe" /MONITORSCAN

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Stáhnout FlashGetem - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Stáhnout všechno FlashGetem - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-ww\msntabres.dll.mui/229?d9d94debc9e24e368089918625f0a22a

O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\en-ww\msntabres.dll.mui/230?d9d94debc9e24e368089918625f0a22a

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyPoker\PartyPoker.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyPoker\PartyPoker.exe (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: msmdev - {00F09C50-A953-41B0-9034-800013AE9BBA} - C:\WINDOWS\msmdev.dll

O21 - SSODL: msmhost - {58E016AE-CA3D-4F92-915D-D3FFF275BD3C} - C:\WINDOWS\msmhost.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Usługa indeksowania (CiSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe (file missing)

O23 - Service: PC Tools AntiVirus Engine (PCTAVSvc) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


--

End of file - 7805 bytes

Użyj -->SmitfraudFix.

Użyj go z opcji “Clean”, czyli wpisz 2 i naciśnij ENTER.

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa tapety (czyli prawoklik na ekranie>>właściwości, itd. )

Daj z niego raport z C:\SmitfraudFix.txt

Potem sfiksuj (niektóre bezplikowe) te w/w wpisy, jeśli jeszcze bedą:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

Potem daj tu:

  1. raport SmitfraudFixa

  2. log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).

jessi