Spowolniony Komputer/Internet. Log HiJackThis

Oto log :

Może mi się wydaje, ale jeśli ktoś chciałby nabić sobie posta, a przy tym powiedzieć mi czy wszystko jest w porządku to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam

Czysto.

Daj log z -----> ComboFix (niżej na stronie linku).

================

K.

ComboFix 08-10-18.03 - ppp 2008-10-19 19:46:50.1 - NTFSx86

Uruchomiony z: C:\Users\ppp\Desktop\ComboFix.exe

* Utworzono nowy punkt przywracania

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Program Files\myglobalsearch

C:\Program Files\myglobalsearch\bar\History\search

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-09-19 do 2008-10-19 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-10-18 10:26 . 2008-10-18 10:26 0 --a------ C:\Windows\System32\msexcr.ini

2008-10-17 21:51 . 2008-10-17 21:51 0 -ra------ C:\logwmemory.bin

2008-10-17 21:50 . 2008-10-17 21:50

2008-10-17 21:50 . 2008-10-17 21:50

2008-10-17 21:43 . 2008-10-17 21:48

2008-10-17 17:49 . 2008-10-17 17:49

2008-10-17 17:49 . 2008-10-17 17:49

2008-10-17 17:49 . 2008-10-17 17:49

2008-10-16 21:53 . 2008-10-16 21:53

2008-10-16 17:53 . 2008-10-16 17:53

2008-10-16 17:52 . 2008-10-16 17:52

2008-10-14 19:06 . 2008-10-14 19:06 98,304 --a------ C:\Windows\System32\CmdLineExt.dll

2008-10-14 19:01 . 2008-10-14 19:01

2008-10-10 17:08 . 2008-10-10 17:08 106,496 --a------ C:\Windows\DIIUnin.exe

2008-10-10 17:08 . 2008-10-10 17:18 26,076 --a------ C:\Windows\DIIUnin.dat

2008-10-10 17:08 . 2008-10-10 17:08 2,829 --a------ C:\Windows\DIIUnin.pif

2008-10-01 22:32 . 2008-10-01 22:32

2008-09-30 22:15 . 2008-09-30 22:15

2008-09-30 21:49 . 2008-09-30 21:49 394 --a------ C:\Windows\capture.ini

2008-09-30 21:21 . 2008-10-16 21:54

2008-09-30 21:14 . 2008-09-30 21:14

2008-09-30 21:14 . 2008-09-30 21:14

2008-09-30 21:09 . 2008-09-30 21:09

2008-09-30 21:09 . 2008-09-30 21:09

2008-09-30 21:09 . 2008-09-30 21:09

2008-09-30 21:09 . 2008-09-30 21:09

2008-09-30 21:09 . 2008-09-30 21:09

2008-09-30 21:09 . 2008-09-30 21:09

2008-09-30 21:09 . 2008-09-30 21:09

2008-09-30 21:09 . 2008-09-30 21:09

2008-09-30 21:09 . 2008-09-30 22:15 2,516 --ahs---- C:\Windows\System32\KGyGaAvL.sys

2008-09-30 13:54 . 2008-09-30 13:55

2008-09-24 12:00 . 2008-09-24 12:00

2008-09-24 11:59 . 2008-10-19 00:51

2008-09-21 22:38 . 2008-09-21 22:38

2008-09-21 21:51 . 2004-08-18 03:34 442,368 --a------ C:\Windows\System32\vp6vfw.dll

2008-09-21 21:47 . 2008-09-21 21:48

2008-09-21 21:47 . 2008-07-28 17:19 116,736 --a------ C:\Windows\System32\drivers\mcdbus.sys

2008-09-21 21:09 . 2008-09-21 21:33

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-10-19 16:30 --------- d-----w C:\Users\ppp\AppData\Roaming\Azureus

2008-10-18 18:58 --------- d–h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-10-15 06:28 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail

2008-10-02 03:49 827,392 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll

2008-09-30 19:12 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2008-09-22 19:57 --------- d-----w C:\Users\ppp\AppData\Roaming\Skype

2008-09-22 17:58 --------- d-----w C:\Users\ppp\AppData\Roaming\skypePM

2008-09-20 20:49 --------- d-----w C:\Program Files\IP Monitor

2008-09-19 16:08 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

2008-09-19 15:41 --------- d-----w C:\Users\ppp\AppData\Roaming\OpenOffice.org2

2008-09-18 07:59 --------- d-----w C:\ProgramData\Avery

2008-09-18 07:29 --------- d-----w C:\Users\ppp\AppData\Roaming\mojosoft

2008-09-18 05:09 3,601,464 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

2008-09-18 05:09 3,549,240 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2008-09-18 02:16 2,032,640 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys

2008-09-17 10:54 43,520 ----a-w C:\Windows\System32\CmdLineExt03.dll

2008-09-15 20:35 --------- d-----w C:\ProgramData\Skype

2008-09-15 20:35 --------- d-----w C:\Program Files\Skype

2008-09-15 20:35 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Skype

2008-09-11 15:45 --------- d-----w C:\Users\ppp\AppData\Roaming\SPORE

2008-08-30 17:48 --------- d-----w C:\Users\ppp\AppData\Roaming\Tibia

2008-08-30 11:39 --------- d-----w C:\Users\ppp\AppData\Roaming\WNR

2008-08-27 01:06 288,768 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\srv.sys

2008-08-24 08:20 --------- d-----w C:\Program Files\BearShare Applications

2008-08-24 08:20 --------- d-----w C:\Program Files\BearShare

2008-08-21 19:47 21,840 ----a-w C:\Windows\System32\SIntfNT.dll

2008-08-21 19:47 17,212 ----a-w C:\Windows\System32\SIntf32.dll

2008-08-21 19:47 12,067 ----a-w C:\Windows\System32\SIntf16.dll

2008-08-21 11:37 --------- d-----w C:\Program Files\Hotspot Shield

2008-08-15 18:32 253,696 ----a-w C:\Windows\hppunin.exe

2008-08-02 03:26 36,864 ----a-w C:\Windows\System32\cdd.dll

2008-07-31 08:41 68,616 ----a-w C:\Windows\System32\XAPOFX1_1.dll

2008-07-31 08:41 238,088 ----a-w C:\Windows\System32\xactengine3_2.dll

2008-07-31 08:40 509,448 ----a-w C:\Windows\System32\XAudio2_2.dll

2008-07-31 03:32 460,288 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll

2008-07-31 03:32 28,160 ----a-w C:\Windows\System32\Apphlpdm.dll

2008-07-31 03:32 2,154,496 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll

2008-07-31 03:32 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll

2008-07-31 01:13 4,240,384 ----a-w C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll

2008-07-19 05:10 53,448 ----a-w C:\Windows\System32\wuauclt.exe

2008-07-19 05:10 45,768 ----a-w C:\Windows\System32\wups2.dll

2008-07-19 05:10 36,552 ----a-w C:\Windows\System32\wups.dll

2008-07-19 05:09 563,912 ----a-w C:\Windows\System32\wuapi.dll

2008-07-19 05:09 1,811,656 ----a-w C:\Windows\System32\wuaueng.dll

2008-07-19 03:44 83,456 ----a-w C:\Windows\System32\wudriver.dll

2008-07-19 03:44 1,524,736 ----a-w C:\Windows\System32\wucltux.dll

2008-06-19 07:58 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“Sidebar”=“C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe” [2008-01-19 1233920]

“Gadu-Gadu”=“C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” [2008-03-20 2127296]

“ehTray.exe”=“C:\Windows\ehome\ehTray.exe” [2008-01-19 125952]

“DAEMON Tools Lite”=“C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe” [2008-07-24 490952]

“ISUSPM Startup”=“C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe” [2004-06-16 221184]

“WMPNSCFG”=“C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe” [2008-01-19 202240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“TBPanel”=“C:\Program Files\VDOTool\TBPanel.exe” [2008-01-29 2157096]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe” [2008-06-10 144784]

“NvSvc”=“C:\Windows\system32\nvsvc.dll” [2008-01-08 86016]

“NvCplDaemon”=“C:\Windows\system32\NvCpl.dll” [2008-01-08 8530464]

“NvMediaCenter”=“C:\Windows\system32\NvMcTray.dll” [2008-01-08 81920]

“avgnt”=“C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe” [2008-07-18 266497]

“Adobe Reader Speed Launcher”=“C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe” [2008-06-12 34672]

“ISUSScheduler”=“C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” [2004-06-16 81920]

“CorelDRAW Graphics Suite 11b”=“C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\PL\Programs\Registration.exe” [2004-06-23 733184]

“RtHDVCpl”=“RtHDVCpl.exe” [2007-09-19 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

“EnableUIADesktopToggle”= 0 (0x0)

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

“TCP Query User{6D7D31DB-896D-44E6-BF0C-35CABCCBCA14}C:\program files\flashget\flashget.exe”= UDP:C:\program files\flashget\flashget.exe:FlashGet

“UDP Query User{43424A8B-CC32-4E6E-9C78-DFDCD7C9DC6F}C:\program files\flashget\flashget.exe”= TCP:C:\program files\flashget\flashget.exe:FlashGet

“TCP Query User{1253C18D-9FD8-4A87-A5C5-8308F1899D9F}C:\program files\gadu-gadu\gg.exe”= UDP:C:\program files\gadu-gadu\gg.exe:Gadu-Gadu - program główny

“UDP Query User{9CD125E2-198F-4ACC-8EFA-A5F8471F9EB5}C:\program files\gadu-gadu\gg.exe”= TCP:C:\program files\gadu-gadu\gg.exe:Gadu-Gadu - program główny

“TCP Query User{656A1623-9D14-451C-94FF-515D64911A3A}D:\wonderland online\main.exe”= UDP:D:\wonderland online\main.exe:Main

“UDP Query User{1F3FC144-17C8-4CBF-9F31-E6F551FC2767}D:\wonderland online\main.exe”= TCP:D:\wonderland online\main.exe:Main

“TCP Query User{CB2157E7-110A-4693-B2D1-2D7C7CEC2D69}C:\program files\internet explorer\iexplore.exe”= UDP:C:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

“UDP Query User{FE52C241-D155-4357-B5D5-AF220DE88A38}C:\program files\internet explorer\iexplore.exe”= TCP:C:\program files\internet explorer\iexplore.exe:Internet Explorer

“TCP Query User{50D69129-7B2A-460E-A9F8-904325F4C1FB}C:\wonderland online\main.exe”= UDP:C:\wonderland online\main.exe:Main

“UDP Query User{5A00AAB6-506A-48C8-9EFD-E93FE6123206}C:\wonderland online\main.exe”= TCP:C:\wonderland online\main.exe:Main

“TCP Query User{3D5EB8AA-A625-4D42-B10B-234F8974C457}C:\program files\bearshare\bearshare.exe”= UDP:C:\program files\bearshare\bearshare.exe:BearShare

“UDP Query User{4EE008BC-D006-430F-80E5-33DB67D2DF28}C:\program files\bearshare\bearshare.exe”= TCP:C:\program files\bearshare\bearshare.exe:BearShare

“TCP Query User{C5B02B6E-E1A7-4257-98AC-FD343DBA741D}C:\program files\bearshare applications\bearshare\bearshare.exe”= UDP:C:\program files\bearshare applications\bearshare\bearshare.exe:BearShare

“UDP Query User{59ECF281-43DB-4F1C-BAA0-B5379959AE79}C:\program files\bearshare applications\bearshare\bearshare.exe”= TCP:C:\program files\bearshare applications\bearshare\bearshare.exe:BearShare

“TCP Query User{B68BAD81-E747-4366-A5F4-953E5F15B201}C:\program files\mozilla firefox\firefox.exe”= UDP:C:\program files\mozilla firefox\firefox.exe:Firefox

“UDP Query User{4803DE8E-FC4A-4981-B44F-A2CBC8D5CE31}C:\program files\mozilla firefox\firefox.exe”= TCP:C:\program files\mozilla firefox\firefox.exe:Firefox

“TCP Query User{732AEF0E-9533-4FBA-BE42-C56D2413DA14}D:\bb\game.exe”= UDP:D:\bb\game.exe:BBTanks Launcher

“UDP Query User{7F23B0D5-D706-4223-92FC-CACC988A5660}D:\bb\game.exe”= TCP:D:\bb\game.exe:BBTanks Launcher

“TCP Query User{61D3A4C1-1902-469D-9205-071A8A9F5E7E}C:\downloads\bots_downloader_us_6-13-2008.exe”= UDP:C:\downloads\bots_downloader_us_6-13-2008.exe:BOTS_downloader_us_6-13-2008

“UDP Query User{1105446E-8F91-4F1A-9C02-63E3D96B03AE}C:\downloads\bots_downloader_us_6-13-2008.exe”= TCP:C:\downloads\bots_downloader_us_6-13-2008.exe:BOTS_downloader_us_6-13-2008

“TCP Query User{A62C8519-71D4-4DE5-AE36-EAA2DED712E4}D:\bots\bots.dat”= UDP:D:\bots\bots.dat:Bout_d

“UDP Query User{BFD9276F-A423-4A83-9558-5E9B82338497}D:\bots\bots.dat”= TCP:D:\bots\bots.dat:Bout_d

“TCP Query User{B6CB7BCF-C780-4EF3-99FE-E8E69703B2D6}C:\downloads\2moons_downloader_us_6-19-2008.exe”= UDP:C:\downloads\2moons_downloader_us_6-19-2008.exe:2moons_downloader_us_6-19-2008

“UDP Query User{0A058FD0-BD6D-4950-8B3A-618744A0ECA6}C:\downloads\2moons_downloader_us_6-19-2008.exe”= TCP:C:\downloads\2moons_downloader_us_6-19-2008.exe:2moons_downloader_us_6-19-2008

“TCP Query User{A7EFF518-5B1D-432F-A6CF-09B143987896}D:\goa\gunbound\gunbound.gme”= UDP:D:\goa\gunbound\gunbound.gme:GunBound

“UDP Query User{F91A2E20-1716-4DC4-86C9-F8760956F2D1}D:\goa\gunbound\gunbound.gme”= TCP:D:\goa\gunbound\gunbound.gme:GunBound

“TCP Query User{E7574C17-7660-4DFD-9C88-A3380D3D1D54}D:\freestylers crew\fgunz\theduel.exe”= UDP:D:\freestylers crew\fgunz\theduel.exe:Freestyle GunZ

“UDP Query User{2175933A-B6AA-4AE9-8166-54BAAE50183E}D:\freestylers crew\fgunz\theduel.exe”= TCP:D:\freestylers crew\fgunz\theduel.exe:Freestyle GunZ

“TCP Query User{3414EB0A-8B67-4B16-B1F1-ADF391883D20}D:\windslayer\windslayer.exe”= UDP:D:\windslayer\windslayer.exe:WindSlayer

“UDP Query User{4B2863C2-5695-4B4B-9CA3-CB79C6DBF5FA}D:\windslayer\windslayer.exe”= TCP:D:\windslayer\windslayer.exe:WindSlayer

“TCP Query User{7176C0F3-B7DB-4C10-9989-5327F837C611}C:\windows\system32\java.exe”= UDP:C:\windows\system32\java.exe:Java Platform SE binary

“UDP Query User{8F44DDB7-A83E-4C57-AC75-A294AEC0A76C}C:\windows\system32\java.exe”= TCP:C:\windows\system32\java.exe:Java Platform SE binary

“TCP Query User{6654963B-686C-4EEE-B70D-47802E405B6D}C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe”= UDP:C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe:Apache HTTP Server

“UDP Query User{0640F3EE-B59A-4323-85EA-F1051483068E}C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe”= TCP:C:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe:Apache HTTP Server

“TCP Query User{DF6E2596-AD6B-416E-B20D-CE32A221DC76}C:\program files\little fighter 2.5 - v2.0\lf2.5\lf2.5.exe”= UDP:C:\program files\little fighter 2.5 - v2.0\lf2.5\lf2.5.exe:lf2.5

“UDP Query User{63017F66-1EFF-40F2-9D42-8D0DCB02E008}C:\program files\little fighter 2.5 - v2.0\lf2.5\lf2.5.exe”= TCP:C:\program files\little fighter 2.5 - v2.0\lf2.5\lf2.5.exe:lf2.5

“TCP Query User{DA8C1517-40C7-4D71-A2B0-150D84B2F5AF}C:\program files\vuze\azureus.exe”= UDP:C:\program files\vuze\azureus.exe:Azureus

“UDP Query User{F207561F-1D63-4CCB-AD8B-FCC975645565}C:\program files\vuze\azureus.exe”= TCP:C:\program files\vuze\azureus.exe:Azureus

“TCP Query User{37C22091-ECB7-4BFE-9A36-9C2508F8B8DA}D:\neverwinternights\nwn\nwmain.exe”= UDP:D:\neverwinternights\nwn\nwmain.exe:Neverwinter Nights

“UDP Query User{8E7BAD26-6893-41D5-96DA-1A5F42646A85}D:\neverwinternights\nwn\nwmain.exe”= TCP:D:\neverwinternights\nwn\nwmain.exe:Neverwinter Nights

“TCP Query User{C07095D9-99B3-4AC2-B270-D061A9A76ED2}C:\users\ppp\documents\god\god.exe”= UDP:C:\users\ppp\documents\god\god.exe:god.exe

“UDP Query User{0550145D-B30D-4A0E-ADCC-8B0B08F2E669}C:\users\ppp\documents\god\god.exe”= TCP:C:\users\ppp\documents\god\god.exe:god.exe

“TCP Query User{B7BFD13F-D061-439A-8413-5DB816F16B8C}D:\sacred underworld\gameserver.exe”= UDP:D:\sacred underworld\gameserver.exe:Sacred Gameserver

“UDP Query User{14EBD64F-CC7E-4A86-A881-993337DFA909}D:\sacred underworld\gameserver.exe”= TCP:D:\sacred underworld\gameserver.exe:Sacred Gameserver

“TCP Query User{9B6FF8E1-3582-4476-A464-FFC536A018B5}C:\users\ppp\desktop\mwodownloader.exe”= UDP:C:\users\ppp\desktop\mwodownloader.exe:mwodownloader.exe

“UDP Query User{32CA7484-63D7-44AB-9426-21CE4C94D335}C:\users\ppp\desktop\mwodownloader.exe”= TCP:C:\users\ppp\desktop\mwodownloader.exe:mwodownloader.exe

“TCP Query User{2AF212DF-4FEC-4E8B-B52C-7AB9555D4120}D:\sierra\arcanum\arcanum (2).exe”= UDP:D:\sierra\arcanum\arcanum (2).exe:Arcanum

“UDP Query User{AED7B6CC-F76F-4894-B844-EA2DDB379835}D:\sierra\arcanum\arcanum (2).exe”= TCP:D:\sierra\arcanum\arcanum (2).exe:Arcanum

“{7EC9F35C-FDA7-4669-9E2A-9DD17D38E079}”= C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:Skype

“TCP Query User{63EB4690-8963-4DF4-A98C-4E46AFC3D289}C:\program files\vuze\azureus.exe”= UDP:C:\program files\vuze\azureus.exe:Azureus

“UDP Query User{03560833-3220-4A92-8382-053A4AB4D4E0}C:\program files\vuze\azureus.exe”= TCP:C:\program files\vuze\azureus.exe:Azureus

“{62C5CCF0-83C8-4EAE-9BDB-139FDC0BB8D5}”= UDP:C:\Program Files\Proxy Switcher Standard\ProxySwitcher.exe:Proxy Switcher

“{B88FE933-1083-43FC-B52E-81942211E7CD}”= TCP:C:\Program Files\Proxy Switcher Standard\ProxySwitcher.exe:Proxy Switcher

“{BDC9B4A5-60B0-4B5A-8E56-F46024970A27}”= UDP:C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:µTorrent (TCP-In)

“{636E75CD-57A0-44FA-9463-31CE3923A733}”= TCP:C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:µTorrent (UDP-In)

“TCP Query User{30B77B6A-6523-4EE5-AE51-7F2742F4BB4F}C:\program files\utorrent\utorrent.exe”= UDP:C:\program files\utorrent\utorrent.exe:µTorrent

“UDP Query User{B2C9AB0E-989E-47CE-AB28-32BC7752B3BA}C:\program files\utorrent\utorrent.exe”= TCP:C:\program files\utorrent\utorrent.exe:µTorrent

“TCP Query User{4AB85619-BCA3-4D71-83AB-CE2822BC6543}C:\soldat\soldat.exe”= UDP:C:\soldat\soldat.exe:Soldat

“UDP Query User{D77765B3-1041-424A-89C1-560350F4BED0}C:\soldat\soldat.exe”= TCP:C:\soldat\soldat.exe:Soldat

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\PublicProfile]

“DoNotAllowExceptions”= 0 (0x0)

R3 lredbooo;lredbooo;C:\Users\ppp\AppData\Local\Temp\lredbooo.sys []

R3 XDva189;XDva189;C:\Windows\system32\XDva189.sys []

R3 XDva193;XDva193;C:\Windows\system32\XDva193.sys []

S0 sfsync03;StarForce Protection Synchronization Driver (version 3.x);C:\Windows\System32\drivers\sfsync03.sys [2005-10-13 15:46]

S3 tapvpn;TAP VPN Adapter;C:\Windows\system32\DRIVERS\tapvpn.sys [2008-01-23 23:25]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{7f96a13c-6c67-11dd-be3b-001d7dc7ba6f}]

\shell\AutoRun\command - F:_AUTORUN\AUTORUN.EXE

\shell\readme\command - notepad czytajto.txt

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{85115ce6-86e9-11dd-b200-000999123456}]

\shell\AutoRun\command - G:\LRSplash.exe

*Newly Created Service* - CATCHME

*Newly Created Service* - PROCEXP90

.

Zawartość folderu ‘Zaplanowane zadania’

2008-10-19 C:\Windows\Tasks\User_Feed_Synchronization-{82748A27-BAE4-4996-B3BC-821D02800214}.job

  • C:\Windows\system32\msfeedssync.exe [2008-01-19 09:33]

.

        • USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

HKLM-Run-BearShare - C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

HKLM-Run-Emurayden PSX Emulator - (no file)

.

------- Skan uzupełniający -------

.

FireFox -: Profile - C:\Users\ppp\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2n3ounsw.default\

FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - hxxp://search.bearshare.com/pl/

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-10-19 19:49:29

Windows 6.0.6001 Service Pack 1 NTFS

skanowanie ukrytych procesów …

skanowanie ukrytych wpisów autostartu …

skanowanie ukrytych plików …

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2008-10-19 19:51:39

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-10-19 17:50:37

Przed: 12 633 612 288 bajtów wolnych

Po: 12,451,184,640 bajtów wolnych

227 — E O F — 2008-10-15 06:22:56

wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowała się obok ikonki ComboFix.exe

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe powinno rozpocząć się usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka

Zrobiłem to co powiedziałeś po czym komputer sie zresetował i wyskoczył błąd ‘‘Uszkodzony plik rejestru’’ naszczęście miałem płytkę Vista i udało się naprawić problem --.–’’. Proszę o nie podawanie mi tak ryzykownych sposobów, ponieważ komputer jest mi potrzebny ‘‘jeszcze’’.

Wpisy które podałem do usunięcia są według mnie prawidłowe. Nie usuwaliśmy żadnego pliku rejestru

Nie wątpie, ale sobie tego nie wymysliłem ;p.

Masz Vistę 64bity Niestety Combofix na tym systemie może powodować błędy, nie zwróciłem wcześniej na to uwagi?

Dla pewności czy coś jeszcze nie zostało

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach

Przeczyść system oraz rejestr CCleaner

Przeskanuj obszar Mój komputer Kaspersky Online Scanner Uruchom pod IE daj raport na forum

lub Dr.WEB CureIt!