Spowolniony komputer prawdopodobnie jakieś śmieci - Logi


(Markonab) #1

Ostatnio zauwazylem ze komputer jest wolniejszy i neostrada daje logi z hijack this i combo fix

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:40:55, on 2007-09-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Programy\Sygate\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Programy\AvastAntyvir\aswUpdSv.exe

F:\Programy\AvastAntyvir\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Programy\AVASTA~1\ashDisp.exe

F:\Programy\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

F:\Programy\Tla Pulpitu\zmtla.exe

F:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

F:\Programy\AvastAntyvir\ashMaiSv.exe

F:\Programy\AvastAntyvir\ashWebSv.exe

F:\Programy\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

F:\Programy\HijackThis 2.0.2\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Programy\Adobe Reader 7.0.5\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - F:\Programy\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - F:\Programy\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\Programy\AVASTA~1\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] F:\Programy\Sygate\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [Spamihilator] "F:\Programy\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Tła pulpitu] F:\Programy\Tla Pulpitu\zmtla.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] F:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - F:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - F:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\Programy\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\Programy\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6AC82521-90D3-4EC5-85AC-898E4F2AB039}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - F:\Programy\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - F:\Programy\AvastAntyvir\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - F:\Programy\AvastAntyvir\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - F:\Programy\AvastAntyvir\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - F:\Programy\AvastAntyvir\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - F:\Programy\Sygate\smc.exe

(adam9870) #2

Czy znasz ten proces? Sam spowodowałeś jego występowanie?

Czy korzystasz bądź korzystałeś w przeszłości z takich programów jak jv16 PowerTools bądź RegCleaner?

Usuń powyżej przedstawiony wpis korzystając z HijackThis.

ctfmon.exe nie powinno się wyłączać poprzez narzędzie msconfig na zakładce Uruchamianie lecz poprzez Panel sterowania => Opcje regionalne => Języki => Szczegóły => Zaawansowane => i zaznaczenie opcji wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.

Wykonaj podstawowe czynności mające na celu przyśpieszenie działania systemu jak czyszczenie rejestru, defragmentacja dysku oraz usunięcie zbędnych plików. Dodatkowo proponuję przejrzeć ten temat:

:arrow: http://forum.neostrada.info/viewtopic.php?f=15&t=10885