Spowolniony start Systemu


(Mlodydadupy) #1

dzisiaj jakieś 4h temu system dziwnie pracuje strasznie długo sie włącza około 5 min czekam aż załaduje ustawienia osobiste i to samo jest jak wyłączam znika wszytko ikony i pasek menu i jest tylko kursor i tez okło 5 min.Proszę i sprawdzenie logów

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:40:12, on 2007-04-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Documents and Settings\Kamil\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - D:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{EB24FB74-4FE7-4DC4-BC00-4CF60FBF78C6}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Za wszystko Wielkie Dzięki :mrgreen:


(Monczkin) #2

kamilek426 popraw posta z logiem zgodnie z tematami w tym dziale o ich prawidłowym wklejaniu.


(D@widoS) #3

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ymalizacja

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ymalizacja

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... ymalizacja


(adam9870) #4

Log czysty.