Spowolniony system , wolniejsze ładowanie

XXXXXX

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

XXXXX

Otwórz Notatnik i wklej:

Hosts:
HKU\S-1-5-20\...\Winlogon: [Shell] C:\Windows\Explorer.exe [2872320 2010-11-21] (Microsoft Corporation) ==== ATTENTION
AppInit_DLLs: prio.dll = prio.dll File Not Found
AppInit_DLLs-x32: prio32.dll = "prio32.dll" File Not Found
Startup: C:\Users\1\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HDDlife.lnk
ShortcutTarget: HDDlife.lnk - C:\Program Files (x86)\BinarySense\HDDlife 4\HDDlifePro.exe (No File)
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
Toolbar: HKCU - No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File
R3 EagleX64; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 gdrv; \\C:\Windows\gdrv.sys [X]
S3 PBDOWNFORCE_TEST_SERVICE; \\C:\Users\1\Downloads\Desktop\PBDownForce v0.2 www.maniacosxiter.net\Test.sys [X]
S3 VBoxNetFlt; system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [X]
S3 vmci; \SystemRoot\system32\DRIVERS\vmci.sys [X]
S3 VMnetAdapter; system32\DRIVERS\vmnetadapter.sys [X]
S3 xhunter1; \\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
2014-09-18 16:45 - 2014-09-28 01:17 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Skasuj folder C:\FRST

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.2.1012.exe

Zrobione , mbam nic nie wykrył .