Sprawdzanie pingu


(Dupa) #1

Jaki postawić warunek przy "if" i "else if" żeby wyświetlał brak połączenia lub połączenie nawiązane w zależności czy nie ma lub jest połączenie.

#include

#include 

#include 

#include


using namespace std; 


static string host; 


int main()

{ 

   cin >> host; 

   system (("ping " + host).c_str()); 

   cout << endl;     if (host == 0)

     { 

     cout<
     getch();

     } 

   else if (host == 1)

   { 

   cout<
   getch();

   }


  return 0; 

}

([alex]) #2

Nie ma takiej możliwości.

Jeżeli chcesz analizować co zwróciła komenda systemowa (jaki ERRORLEVEL) to nie uruchamiaj tego przez funkcje system().


(Dupa) #3

to w jaki sposób moge uruchomic ??? żeby wyświetlało brak lub połączenie nawiązane


([alex]) #4

Np. przez CreateProcess().

lub:

if (system(host)) cout<<"brak polaczenia"<

else cout<<"polaczenie nawiazane"<

cin.sync();

cin.get();


(Dupa) #5

nie chce isc przy if jakiś błąd

#include

#include 

#include 

#include


using namespace std; 


static string host; 


int main()

{ 

   host = "www.wp.pl";


  if (system(host)) cout<<"brak polaczenia"<
else cout<<"polaczenie nawiazane"<
cin.sync();

cin.get();


  return 0; 

}

([alex]) #6

samo wywołanie zrób tak jak miałeś, to co podałem zadziała tylko przy deklaracji:

char host[]="ping www.wp.pl";


(Dupa) #7

Dalej nie chce działać, coś jest chyba źle z " char host[]="ping http://www.wp.pl";"

występuje taki komunikat błędu:

invalid operands of types `const char[6]' and `char[15]' to binary `operator+'

tu jest ten kod programu:

#include

//#include 

//#include 

#include


using namespace std; 


//static string host; 


int main()

{ 

  char host[]="ping www.wp.pl";


  system (("ping " + host).c_str()); 


  if (system(host)) cout<<"brak polaczenia"<
  else cout<<"polaczenie nawiazane"<
  cin.sync();

  cin.get();


  return 0; 

}

([alex]) #8

Nie możesz dodać do char* inny char*

albo:

string host("www.wp.pl");

albo:

char host[]="www.wp.pl";

system ((string("ping ") + host).c_str());

albo:

system(host);