Sprawdzcie loga :)


(Gebels007) #1

powiedzcie co mam dlaej zrobic ;]

oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:48:14, on 2005-08-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\windows\system32\bluxbp.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

C:\Program Files\Qegoy\Walbhq.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe

C:\program files\180searchassistant\sac.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\AVERTV2K\QuickTV.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Arn!\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - 3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - 3 - URLSearchHook: (no name) - 3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - 3 - URLSearchHook: (no name) - 3 - URLSearchHook: (no name) - 3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe

O2 - BHO: &EliteBar - {28CAEFF3-0F18-4036-B504-51D73BD81ABC} - C:\WINDOWS\ELITET~1\ELITET~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [checkrun] C:\windows\system32\elitebdm32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Xeumsagg] C:\Program Files\Qegoy\Walbhq.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sac] c:\program files\180searchassistant\sac.exe

O4 - HKLM\..\Run: [qjmicw] c:\windows\system32\bluxbp.exe r

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\AVERTV2K\QuickTV.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0DA648C0-AB92-4BDA-8572-59CCE770A25E}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6DC064B1-E738-42F3-B82A-5F7D6B539988}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0DA648C0-AB92-4BDA-8572-59CCE770A25E}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0DA648C0-AB92-4BDA-8572-59CCE770A25E}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Z wpisem 023 zrób tak - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz SvcProc

Otwierasz HijackThis >>> Misc Tools >>> Delete NT Service >>> wklepujesz SvcProc >>> zawierdzasz, a plik usuwasz ręcznie z kompa.

Chociaż usuwanie:

Usuwanie Nail.exe + svcproc.exe - zobacz TUATAJ :stuck_out_tongue:

Elite Toolbar Remover:

Elite Toolbar Remover

Wpis R3 nie usuwasz hijackiem tylko usuniesz Registrar Lite, opis masz TUTAJ


(Damian) #3

Kosmetyka:

Odznaczasz w start>>>uruchom>>>msconfig>>>uruchamianie:

NVMixerTray.exe

NeroCheck.exe

W ustawieniach GG, możesz odznaczyć uruchamianie się przy starcie windowsa.

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu.

Panel sterowania>>>java>>>update>>>odznaczasz aktualizacje automatyczne

Jeśli nie używasz messengera, usuwasz go programem xp-AntiSpy 3.94-2 PL.

Po zabiegu dajesz nowego loga.


(Gebels007) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:46:14, on 2005-08-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

c:\windows\system32\icfnbqf.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\AVERTV2K\QuickTV.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Arn!\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vajkzjx] c:\windows\system32\icfnbqf.exe r

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\AVERTV2K\QuickTV.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0DA648C0-AB92-4BDA-8572-59CCE770A25E}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6DC064B1-E738-42F3-B82A-5F7D6B539988}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0DA648C0-AB92-4BDA-8572-59CCE770A25E}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0DA648C0-AB92-4BDA-8572-59CCE770A25E}: NameServer = 217.113.224.3,212.51.192.2

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe

teraz dobrze wkleilem? :slight_smile:


(Musg) #5

jeszcze to:

>>>usuniesz killboxem http://www.bleepingcomputer.com/files/killbox.php

odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej scieżke:

c:\windows\system32\icfnbqf.exe

następnie program będzie pytał o restart-potwierdzasz

hijackiem usun:

dodatkowo do usuniecia jeszcze zestaw :

>>gutek opisał co i jak

ps

log pozniej kontrolnie :slight_smile:

to twoje dnsy: