Sprawdzcie loga


(Ziutka A) #1

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 15:24:32, on 2004-12-11

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Ania\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... r=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... r=iesearch

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVPCC] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpcc.exe" /wait

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: FlashToolset - res://C:\PROGRA~1\Easeweb\FLASHT~1.0TR\Swafer.dll/300

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab

Mam jeszcze jedo pytanko! !!


(Dragonlnx) #2

Najlepiej w winampie w opcjach wyłącz winamp agenta :wink:

Start - Uruchom - msconfig - /Uruchamianie/ Odznaczasz:

NeroCheck

Obowiązkowe Skany programami:

CWShredder 2.0

Ad-Aware Se Personal

http://www.download.com/Ad-Aware-SE-Per ... ag=lst-0-1

Spybot - Search & Destroy

http://www.download.com/Spybot-Search-D ... ag=lst-0-1

Windows Worms Doors Cleaner v1.4.1

http://www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe -

zamykasz wszystkie porty w tym programie

PestPatrol

http://download.zonelabs.com/bin/free/p ... olHome.exe

Opis konfiguracji

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... entry72774

I dajesz jeszcze log hijackthis !!