Sprawdzcie logfile

Podczas skanowania Ad-Aware wykrywa mi jakieś świństwo w Javie. Jednak Panda i MKS nic nie znajdują. Ponadto czasami komp zawiesza się. Kursor myszki działa ale nigdzie nie można kliknąć i niczego nie można uruchomić.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:43:54, on 05-09-18

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\YDPDICTE\WATCH.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\SBPCI\CTMIX32.EXE

C:\PROGRAM FILES\HHVCDV7SYS\VC7PLAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\DIAMOND\INCONTROL TOOLS 99\DMHKEY.EXE

C:\PROGRAM FILES\MULTIMEDIA EASY KEYBOARD\EASYKEY.EXE

C:\PROGRAM FILES\KWORLD\PC-TV FM\REMOTECTL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

C:\PROGRAM FILES\KWORLD\PC-TV FM\PC-TV.EXE

D:\PLIKI INSTAL\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\SYSTEM\OOBE\BLANK.HTM

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\SYSTEM\OOBE\BLANK.HTM

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez PC World Komputer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: load=C:\YDPDictE\watch.exe

F1 - win.ini: run=hpfsched

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - (no file)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CriticalUpdate] C:\WINDOWS\SYSTEM\wucrtupd.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [Transparent] Trans.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMON.EXE /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMixer] C:\SBPCI\ctmix32.exe /T

O4 - HKLM\..\Run: [VC7Player] C:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7Play.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] C:\PROGRA~1\NORTON~1\ADVTOOLS\NPROTECT.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg

O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - Startup: InControl Desktop Manager.lnk = C:\Program Files\Diamond\InControl Tools 99\DMHKEY.EXE

O4 - Startup: Multimedia Easy Keyboard.lnk = C:\Program Files\Multimedia Easy Keyboard\easykey.exe

O4 - Startup: PC-TV FM Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWorld\PC-TV FM\RemoteCtl.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

usuń hijackiem