Sprawdźcie logi


(Bbieniol) #1

Kolejne logi do sprawdzenia, tym razem na kompie mojej mamy (tylko się nie śmiejscie :stuck_out_tongue: )

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:07:09, on 05-06-27

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\NETMONSV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\NEWS\NEWSUPD.EXE

C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SHAREDLL\CTNOTIFY.EXE

C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\DIGITAL IMAGING\UNLOAD\HPQCMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WND.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB03.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MENU.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\LAUNCHER.EXE

C:\PROGRAM FILES\HEWLETT-PACKARD\HP SHARE-TO-WEB\HPGS2WNF.EXE

C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SHAREDLL\MEDIADET.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_SCAN.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.gazeta.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.ExE

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb03.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PrimaLauncher] C:\WINDOWS\SYSTEM\Launcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MON] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] C:\WINDOWS\SYSTEM\mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ABNetMon] C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\NETMONSV.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - Startup: launcher.lnk = C:\WINDOWS\SYSTEM\launcher.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Installer\{00000415-78E1-11D2-B60F-006097C998E7}\misc.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://C:\nosuch.mht!http://213.159.117.203/dl/adv678/x.chm::/load.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.152.34,192.168.0.1,10.120.48.1

Proszę Was o pomoc - pozdro


(boczi) #2

Kasacja:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

   	O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

   	O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

   	O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

   	O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://C:\nosuch.mht!http://213.159.117.203/dl/adv678/x.chm::/load. exe

Nie ma większych syfów :wink:

Zaaktualizuj IE do wersji 6.00. I zainstaluj SP do Win98.