Sprawdzcie logo . Prosze :D


(Darsonz) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:34:33, on 2005-03-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\WinTools\WSup.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\mirc\mirc32.exe

C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: 66.199.231.174 google.co.uk

O1 - Hosts: 66.199.231.174 http://www.google.es

O1 - Hosts: 66.199.231.174 google.es

O1 - Hosts: 66.199.231.174 google.com.au

O1 - Hosts: 66.199.231.171 astalavista.com

O1 - Hosts: 66.199.231.171 http://www.astalavista.com

O1 - Hosts: 66.199.231.171 astalavista.box.sk

O1 - Hosts: 66.199.231.171 http://www.astalavista.box.sk

O1 - Hosts: 66.199.231.171 warez.com

O1 - Hosts: 66.199.231.171 http://www.warez.com

O2 - BHO: AddressBar Class - {1474CE44-8057-4AE3-8F3E-ED37C7C63D8A} - C:\WINDOWS\system32\iasad.dll

O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {626A15FF-65E2-45B2-A904-EDD74CF8A427} - C:\WINDOWS\lbbho.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Media Pass] C:\Program Files\Media Pass\MediaPassK.exe

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Update Machine] SP2.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_9028.dll' missing

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{7ED512EB-52C3-4909-A270-C574B1C7CB8A}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe (file missing)


(Qbek50) #2

O1 - Hosts: 66.199.231.174 google.co.uk

O1 - Hosts: 66.199.231.174 http://www.google.es

O1 - Hosts: 66.199.231.174 google.es

O1 - Hosts: 66.199.231.174 google.com.au

O1 - Hosts: 66.199.231.171 astalavista.com

O1 - Hosts: 66.199.231.171 http://www.astalavista.com

O1 - Hosts: 66.199.231.171 astalavista.box.sk

O1 - Hosts: 66.199.231.171 http://www.astalavista.box.sk

O1 - Hosts: 66.199.231.171 warez.com

O1 - Hosts: 66.199.231.171 http://www.warez.com


(Darsonz) #3

thx :smiley: już zmazane :smiley:


(Gutek) #4

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu.

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono (szukaj w dodaj/usuń tych programów zaznaczonych na czerwono)

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

BTW. Przeoczyłem

też wytnij to poważny syf więc scanery z dwa puść w ruch po wszystkim 8)


(Damian) #5

Usuwasz to ręcznie (cały folder mirc):

C:\Program Files\mirc\mirc32.exe

W hijacku:

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll (file missing)

To powinien zlikwidować program :LSPfix:

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_9028.dll' missing

I wklej potem nowego loga.


(Gutek) #6

tego nie ruszaj jest OK

oraz

to że napisane (file missing) nie znaczy że nie ma zobacz wpisy 08 :stuck_out_tongue:


(Darsonz) #7

a jak zastartowac do trybu awaryjnego bez internetu:D


(Darsonz) #8

Ej czemu mam usunąc mirca to mi bardzo potrzebne jest :confused:


(Damian) #9

Wybierasz tryb awaryjny bez obsługi sieci.


(Darsonz) #10

Nie kumam :stuck_out_tongue: ja mam xp więc jak puścić awaryjny :stuck_out_tongue:


(Gutek) #11

restar systemu wciskasz jak się zacznie uruchamiać F8 i wybierz opcję tryb awaryjny na górze pierwszą :stuck_out_tongue:


(Darsonz) #12

thx


(Gutek) #13

Po wykonaniu wszystkich opcji nowy LOG prosze do sprawdzenia :stuck_out_tongue:

Nie naprawiasz widze że jesteś na forum?


(Darsonz) #14

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:25:51, on 2005-03-27

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'xfire_lsp_9028.dll' missing

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{7ED512EB-52C3-4909-A270-C574B1C7CB8A}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe (file missing)


(Darsonz) #15

i jak ????


(Damian) #16

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll (file missing)

Reszta czysta :slight_smile:


(Krzysieknd2) #17

Heh, Damian kazałeś mu usunąc mirca i teraz nie pogada sobie :smiley: Musisz zainstalować od nowa Mirca, Darson :wink:


(Gutek) #18

No log OK :stuck_out_tongue:

Zauważyłeś poprawę w pracy kompa :twisted:

No odpowiadam i przekieruję na stronę po drugie w mirc nie ma takiego pliku :stuck_out_tongue:


(Darsonz) #19

Siema :smiley: Czyli w mircu jest virus :confused: uuuuuuu Trza zainstalowac nowego :smiley: skasuje go :smiley: ej mam jeszcze pytanie Od kilku dni nie moge sie dostac na rzadna poczte :confused: Nie wiem co jest nie moge sie zalogować . A jak juz sie zaloguje to po chwili mnie wywala :confused: Co jest powodem ?


(Gutek) #20

Więcej szczegółów, na jaką czy na netową(przez net) czy przez OE :stuck_out_tongue: Jak to wygląda? Jak wywala jesteś i co znika wszystko? Sprawdz czy akceptuje przeglądaraka coki.