Sprawdzcie mojego loga bo cos mi nie pasuje


(Misiek31 07) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:43:08, on 2005-04-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

M:\PROGRAM FILES\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

M:\prog\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "M:\PROGRAM FILES\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1D875BE0-F0E3-4B47-836F-5523E78E1752}: NameServer = 194.204.152.34

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - M:\PROGRAM FILES\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(boczi) #2

Czysty. A co Ci nie pasuje?

Kosmetycznie ze uruchom -> msconfig -> możesz odznaczyć:

jusched.exe - zbędny aktualizator Javy,

ctfmon.exe -element przyspeszający uruchamianie MSOffice, jednakże wysłuża uruchamianie sysa, warto wyłączyć.

i jeśli nie używasz MSN Messenger, usuń go programem Xp-Anti-Spy - KLIK


(Musg) #3

co klasa to klasa

jednak warto jeszcze zainstalowac firewalla:

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=55

tu cos znajdziesz :slight_smile:


(Misiek31 07) #4

system mi sie powoli urochamia 12 pasków przeleci zamist szybciej sie urochamiac to go jeszcze z powolniło a nowy system załozony poradzicie coś na to prosze o podpowiedż


(Qbek50) #5

a wogóle to jaki masz komp jak jedziesz na XP ?


(Misiek31 07) #6

procesorAMD SEMPRON 2800 box Pamięć DDR512 MB pc 400 Płyta Asus A7V880 i karte VGA POWER COLOR 9550SE 128MB DYSKWD80GB 7200 8MB


(boczi) #7

Optymalizacja XP