Sprawdzenie loga - 100% użycie procesora & internet + inne

Witam, prosiłbym o sprawdzenie mojego loga. Od jakiegoś czasu komputer mi strasznie muli 100% użycia procesu co jakiś czas, w dodatku zwiechy internetu na 2-3 minuty ( wcześniej się nie zdarzało ).

W dodatku znalazłem informacje na temat pliku wuauclt.exe , wyczytałem, że może to byś keylogger, jeśli okaże się to prawdą to mogę mieć problemy dość duże.

http://www.wklej.org/id/56610/

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:21:47, on 2009-02-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\osk.exe

C:\WINDOWS\system32\MSSWCHX.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = [http://www.gocyberlink.com/registration … *&Lang=Plk](http://www.gocyberlink.com/registration/registration1.asp?SoftWare=POWERDVD&Version_Num=5.0&Cd_Key=MVD5346961241451&Company= &FName= &Lang=Plk)

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 200.124.131.116 casinocontroller.com

O1 - Hosts: 200.124.131.116 casinocontroller.com

O1 - Hosts: 200.124.131.116 casinocontroller.com

O1 - Hosts: 200.124.131.116 casinocontroller.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [intelliPoint] “C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [steam] “c:\program files\valve\steam\steam.exe” -silent

O4 - HKCU…\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\AQQ.exe

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: TrioBet Poker - {019BB34E-96AC-4aa7-A5DE-3CC7442D4E38} - C:\Microgaming\Poker\TriobetMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: UltimateBet - {10F055B8-F443-4adf-948A-EC551E9DBCE4} - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\UltimateBet\UltimateBet.lnk

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: UltimateBet - {10F055B8-F443-4adf-948A-EC551E9DBCE4} - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\UltimateBet\UltimateBet.lnk

O9 - Extra button: Absolute Poker - {13C1DBF6-7535-495c-91F6-8C13714ED485} - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\Absolute Poker\Absolute Poker.lnk

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Absolute Poker - {13C1DBF6-7535-495c-91F6-8C13714ED485} - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\Absolute Poker\Absolute Poker.lnk

O9 - Extra button: Canbet Poker - {13E222A8-206D-43ee-81A2-213EBF3DE13B} - C:\Microgaming\Poker\CanbetPokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Wild Jack Poker - {17709D14-4A02-42c6-B9FA-18C90A851F51} - C:\Microgaming\Poker\wildjackMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Betway Casino - {3063c161-2f7e-4225-ba73-08bc8f64c67e} - C:\Program Files\Betway\Casino\casinogame.exe

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: 32Red Poker - {437F7F6F-FFCC-47e1-8A4B-C992493CF6C3} - C:\Microgaming\Poker\32RedMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe

O9 - Extra button: Betway.com Poker - {4CBB5C71-1BA0-49ca-93CD-159AF8AA0CC9} - C:\Program Files\Betway\Poker\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Poker Rewards Poker - {6DAF93EB-C7E3-41ab-83D9-CAE1785F41BC} - C:\Microgaming\Poker\pokerrewardsMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Poker Host Poker - {6F0B853A-A2B7-4e17-8DA1-BBC6F2E8C8D5} - C:\Microgaming\Poker\PokerHostMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: PokerTime Poker - {7220F1C9-B7E0-47a6-A0BD-D5B3940BCC79} - C:\Microgaming\Poker\pokertimeMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Doyles Room Poker - {725E77D3-B919-4eef-8EEE-D09DE618B6C1} - C:\Microgaming\Poker\DoylesRoomMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Eurolinx Poker - {78AB8510-2944-4c6c-86E7-6412C2383349} - C:\Microgaming\Poker\EurolinxPokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Golden Riviera Poker - {85BFB6E0-96F9-4424-8819-1D67E9F78D33} - C:\Microgaming\Poker\goldenrivieraMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Intertops Poker - {A2AB1320-B1B6-40fd-A694-8197D8596FFD} - C:\Microgaming\Poker\IntertopsMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Poker\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Poker\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra button: PartyCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyCasino\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: PartyCasino - {B4B52284-A248-4c51-9F7C-F0A0C67FCC9D} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyCasino\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: Ladbrokes Poker - {C2A80015-C447-4dc4-82DD-AED83D6ED57E} - C:\Microgaming\Poker\ladbrokesMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Aspinalls Online Poker - {C6A1731E-4168-4999-9B01-A997A93E5A53} - C:\Microgaming\Poker\aspinallsMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: NordicBet Poker - {E6073F93-9541-4be4-9800-109D378EB99B} - C:\Microgaming\Poker\nordicbetMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Vegas Poker 247 - {E913D28B-4327-4f36-B303-D08ADF847142} - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\Vegas Poker 247\Vegas Poker 247.lnk

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Vegas Poker 247 - {E913D28B-4327-4f36-B303-D08ADF847142} - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\Vegas Poker 247\Vegas Poker 247.lnk

O9 - Extra button: Poker Poker - {F2522E05-5A47-44d9-8634-B12B3B818971} - C:\Microgaming\Poker\PokerShareMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Bodog Poker - {F47C1DB5-ED21-4dc1-853E-D1495792D4C5} - C:\Program Files\Bodog Poker\BPGame.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: ReeferPoker - 60a501e4-a078-4cb2-8728-3fab4264f3c1 - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\ReeferPoker\ReeferPoker.lnk (HKCU)

O9 - Extra button: G2GPoker - b259f30a-f4f4-4fe5-81b4-9696d9c75daf - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\G2GPoker\G2GPoker.lnk (HKCU)

O9 - Extra button: LuckyHog - c0ab3998-3b1a-4a1a-ae2e-c47629848306 - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\LuckyHog\LuckyHog.lnk (HKCU)

O9 - Extra button: BetOnBet - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - C:\MicroGaming\Poker\BetOnBetMPP\MPPoker.exe (HKCU)

O9 - Extra button: Spin32 - {3497d1fd-bd47-4046-b167-4e4382228237} - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\Spin32\Spin32.lnk (HKCU)

O9 - Extra button: Walker Poker - {533caed3-32dd-436e-9e56-27e70d5190bb} - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\Walker Poker\Walker Poker.lnk (HKCU)

O9 - Extra button: PokerNordica - {caf8603b-35e9-4f0f-819d-a509543a1e09} - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\PokerNordica\PokerNordica.lnk (HKCU)

O9 - Extra button: CarbonPoker - {e4e8c758-34b4-44bb-8ef9-1f0786e81d2d} - C:\Documents and Settings\Patryk\Menu Start\Programy\CarbonPoker\CarbonPoker.lnk (HKCU)

O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://signin2.valueactive.eu/Register … lashax.cab

O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Control) - https://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

End of file - 12172 bytes

exudro ,

Proszę zapoznać się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu

Nie wiem o co Ci chodzi, bo jest podany link do wklejto również …

Poza tym ja nie wiem na czym polega problem i czemu się tak dzieje, dlatego proszę was o pomoc, więc skąd mam wiedzieć jaki jaki dać temat ! (problem), jakbym wiedział to bym sam sobie poradził !

podbijam i proszę o radę, czy ktoś widzi coś tam nie tak ? ewentualnie co powinienem zrobić

pozdrawiam

Jeśli jest w tej lokalizacji, to jest to plik Microsoftu, a nie jakiś Keylogger.

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >>Fix checked.

Nic tu więcej szkodliwego nie widzę.

Co wykrywa Avast?

Możesz, jeśli chcesz, dać jeszcze log z ComboFix

Nowsza instrukcja obsługi ComboFixa >http://www.bleepingcomputer.com/combofix/pl/instrukcja-uzycia-combofix

Nawiązując do zalecenia Moderatora, dotyczącego zmiany tytułu tematu: zmień tytuł na to, co wykrywa Avast.

jessi