Sprawdzenie loga pingu z cscenter.pl


(CogU.t. :]) #1

wiec tak.. czesto zastanawialem sie skad mam takie pingi w CS... mam neta 512 mb/s zawsze jak gralem to ping byl 50-60ms a teraz od 3 tyg ping jest 250-300ms. Zaczelem szsukac w necie i trafilem na www.cscenter.pl i tam mleku mial zalozony temat jak ogarnac ping... i za pomoca programu HijackThis otrzymalem log... Napisal tam mleku zeby dac ten log w tym dziale i czekac na odpowiedz kogos "ogarnietego najlepiej "Gutek2222" :stuck_out_tongue: oto ten log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:54:13, on 2009-01-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$AIGSQLSKLEP\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Counter-Strike\hl.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=10615&gct=&gc=1&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=10615&gct=&gc=1&q=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=10615&gct=&gc=1&q=%s

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 172.16.3.1:3328

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 艁膮cza

R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:\Program Files\AskSearch\bin\DefaultSearch.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'US艁UGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'US艁UGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O4 - Global Startup: PLANET WL-8315 Utility.lnk = C:\Program Files\PLANET\Common\RaUI.exe

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F853237C-BFF8-456E-91F7-49E72B12D7F8}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe

O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe


--

End of file - 8439 bytes

(Spandau) #2

Usu艅 te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu poka偶e si臋 log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Combofix ale nie uruchamiaj wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowa艂a si臋 obok ikonki ComboFix.exe

Przeci膮gnij i upu艣膰 plik CFScript.txt na ikonk臋 ComboFix.exe powinno rozpocz膮膰 si臋 usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w po艣cie daj tylko linka


(CogU.t. :]) #3

co to jest to HJT?

HjackThis?


(Michaelp128) #4

Tak.

Daj log z usuwania Combofixem.


(CogU.t. :]) #5

daj mi twoje gg plz bo se nieradze:/ plz


(Spandau) #6

Z czym masz problem z usuni臋ciem wpis贸w HJT czy utworzeniem skryptu do Combofixa


(CogU.t. :]) #7

ej nie umiem twego zrobic i tyle ale dzieki za pomoc jedynie daj ktos gg i mi pomoz osobiscie...

-- Dodane 10.01.2009 (So) 18:08 --

nie poprostu weszlem w HjackThis i mialem ten log zaznaczylem te kratki i dalem Fix checked i wyskoczylo okno i nic tam nie bylo i nie wiem co dalej...

-- Dodane 10.01.2009 (So) 18:09 --

a teraz jak wchodze w HjackThis to nie mam tych kratek

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedi ... t=&gc=1&q=

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedi ... t=&gc=1&q=

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedi ... t=&gc=1&q=%s

R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:\Program Files\AskSearch\bin\DefaultSearch.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

tyko kolejne i nie wiem co robic?


(Spandau) #8

Teraz rozumie wi臋c teraz to

Pobierz Combofix ale nie uruchamiaj wklej do notatnika:

Zapisz plik jako CFScript.txt najlepiej aby ikonka tego pliku znajdowa艂a si臋 obok ikonki ComboFix.exe

Przeci膮gnij i upu艣膰 plik CFScript.txt na ikonk臋 ComboFix.exe powinno rozpocz膮膰 si臋 usuwanie po tym daj log na forum.

Loga wklej na http://www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w po艣cie daj tylko linka

Instrukcja do Combofixa http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 sekcja INSTRUKCJA URUCHOMIENIA (ZAAWANSOWANE):


(CogU.t. :]) #9

no i wyskoczyl jakies 2 paski i sie zakonczylo i wyszlo i zostalo tylko okno takie niebieskie ComboFix

a

-- Dodane 10.01.2009 (So) 18:58 --

Prosze bardzo otrzymalem taki log:

ComboFix 09-01-09.03 - Kuba 2009-01-10 18:34:16.2 - NTFSx86

(huber2t) #10

Do wyleczenia pendrive z wirus贸w u偶yj tych program贸w

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

Folder::

c:\program files\AskSearch


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeci膮gnij i upu艣膰 ikonk臋 CFScript.txt na ikonk臋 ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie si臋 usuwanie i powstanie log, kt贸ry dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w po艣cie dajesz tylko link


(Kaka') #11

CogU.t. :],

Rejestruj膮c si臋 na niniejszym forum zobowi膮za艂e艣 si臋 przestrzega膰 jego regulaminu. Niestety, w tym momencie 艂amiesz go poniewa偶 nie u偶ywasz polskich znaczk贸w (膮, 臋, 藕, 偶, 膰, 贸, 艂, 艅). Prosz臋 wi臋c o poprawienie wszystkich swoich post贸w w tym temacie pod k膮tem polskich znaczk贸w, przy u偶yciu przycisku zmien.gif

Ponadto przypominam, 偶e pomagamy sobie tylko i wy艂膮cznie na forum, a nie na kana艂ach prywatnych.