Sprawdzenie loga- Usunięcie pliku xih9.cmd

Mam problem z pewnym trojanem, kaspersky ciągle wywala mi komunikat o Trojanie w xih9.cmd

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:25:09, on 2008-10-26

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

c:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

D:\eMule0.47a\eMule0.48a\eMule0.48a\emule.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] C:\WINDOWS\system32\xRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [kamsoft] C:\WINDOWS\system32\ckvo.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su2/ocx/15105/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1FB89ED2-43D6-4663-99A1-DDF43A03951D}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Home Edition 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe


--

End of file - 8170 bytes

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Combofix przeskanuj system i daj log na forum.

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka

http://www.wklej.org/id/12987/

start >> uruchom >> cmd

sc stop FXDrv32 >> Enter

sc delete FXDrv32 >> Enter

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport stronę uruchomić przez IE

:slight_smile:

Wielkie dzięki wirusów już nie ma :smiley: :smiley:

Mam tylko pytanie czy ten wirus jest z pendriva? Czy z czegoś innego?

tak z pena

Wylecz pendriva lub kartę pamięci http://www.softpedia.com/get/Security/S … Tool.shtml

Flash Disinfector http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry369724

lub format

a tak swoją drogą jestem bardzo ździwiony że w przeciągu 10 minut zrobiłeś wszystkie zalecenia włącznie ze skanem Kasperskim???

:slight_smile:

Szybki jestem :smiley: Joke, zrobiłem wszystko bez skanowania i zbytnio się pośpieszyłem :wink: Niestety wirusy jednak nadal są ale jest jakby ich mniej??

Zagrożenia

----------

Stan	Obiekt

----	------

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: C:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP98\A0027911.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: C:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP99\A0027920.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: D:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP100\A0027940.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: D:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028912.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: D:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028949.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.ahty	Plik: D:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028966.com

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.ahbf	Plik: D:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028967.cmd

wykryto: wirus Worm.Win32.AutoRun.qnm	Plik: D:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028968.bat

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: D:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP98\A0027913.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: D:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP99\A0027922.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: E:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP100\A0027942.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: E:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028914.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: E:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028951.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.ahty	Plik: E:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028969.com

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.ahbf	Plik: E:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028970.cmd

wykryto: wirus Worm.Win32.AutoRun.qnm	Plik: E:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028971.bat

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: E:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP98\A0027915.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: E:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP99\A0027924.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: F:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP100\A0027944.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: F:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028916.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: F:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028953.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.ahty	Plik: F:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028972.com

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.ahbf	Plik: F:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028973.cmd

wykryto: wirus Worm.Win32.AutoRun.qnm	Plik: F:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP101\A0028974.bat

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: F:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP98\A0027917.cmd

wykryto: koń trojański Trojan-GameThief.Win32.Magania.aiqm	Plik: F:\System Volume Information\_restore{4B228092-D4ED-4E30-BB05-F0BD8300F910}\RP99\A0027926.cmd

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj ponownie

Włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach