Sprawdzenie loga + wyłączyć autostart programu + procesy


(Prezesonline) #1

Witam, proszę o sprawdzenie loga.

Problem:

  • komputer wiesza się w taki sposób, że nagle ekran "staje" tzn. kursor nie reaguje na ruchy myszki, klawiaturą też nie da się nic zrobić, np. przysik NumLock nie chce zgasnąć. Komputer wiesza się w różnych odstępach czasu od restartu (tylko restart pomaga, żaden przcisk nie działa) - czasem wiesza się 5-8 razy dziennie np. po 15, 50 minutach działania, czasem działa cały dzień i za parę dni się wiesza

  • przed zawieszeniem można to przewidzieć większymi i głośnymi ruchami wiatraczka

  • często używam Opery, Thunderbirda, Macromedia Dreamweaver i Fireworks 8, nie gram w żadne gry

  • często zawieszeniu się towarzyszy stały dźwięk "piiiiiiiiiiiii" z komputera (pipczy stale, aż wcisnę restart)

Nie wiem, czy ma to związek: ostatnio przy takiej awarii przestała działać mysz kulkowa. Po restarcie okazało się, że nadal nie reaguje na ruch - zepsuła się (kupiłem nową, optyczną i jest OK).

Mam też prośbę - jak krok po kroku wyłączyć niektóre programy, które same się uruchamiają po włączeniu komputera - np. Logitech Set Point, obsługujący funkcje myszki czy Logitech Video, Device Detector2, Instant CD/DVD Starter, Winamp Agent. Chciałbym, by te programy ruszały, gdy ich potrzebuję.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:26:55, on 2008-04-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

P:\Aplikacje\logitech\LogiTray.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

P:\Aplikacje\power_dvd\PDVDServ.exe

P:\Aplikacje\winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe

P:\Aplikacje\gg\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

P:\Aplikacje\aver tv\QuickTV.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE

P:\Aplikacje\phone\Skype.exe

P:\Aplikacje\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\reuters_agPL-023\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Internet Explorer Expert 7.16

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 195.212.15.100:80

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {CE000994-A58C-4441-8938-744CD72AB27F} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - P:\Aplikacje\adobe\acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] P:\Aplikacje\logitech\ISStart.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] P:\Aplikacje\logitech\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] P:\Aplikacje\power_dvd\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] P:\Aplikacje\power_dvd\Language\Language.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] P:\Aplikacje\winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "P:\Aplikacje\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "P:\Aplikacje\gg\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = P:\Aplikacje\adobe\acrobat\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Device Detector 2.lnk = C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = P:\Aplikacje\office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = P:\Aplikacje\aver tv\QuickTV.exe

O8 - Extra context menu item: Download &Flash Movies - P:\Aplikacje\flash hunter\Flash Hunter\save.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://P:\APLIKA~1\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1123995538624

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://212.75.108.118:8893/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://212.182.113.107/activex/AxisCamControl.ocx

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - P:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe (file missing)

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Unknown owner - P:\Aplikacje\panda\Firewall\PavFires.exe (file missing)

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Unknown owner - P:\Aplikacje\panda\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

Użycie procesora skacze często 20-50-80%

procesypw4.jpg


(Leon$) #2

wpisy

usuń HijackThisem >> Fix checked

programy figurujące w HijackThisie

możesz wyłączyć usuwając wpis HijackThisem >> Fix checked

natomiast te programy

wyłączasz przez usunięcie skrótu figurującego w Start >> wszystkie programy >> autostart

programy o których mowa mogą posiadać w swoich opcjach wyłączanie z uruchamiania

:slight_smile: