Sprawdzenie loga znajomemu ; )


(Staffa Terror) #1

wszystko jest dobrze ? podaje log ; )

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:36:56, on 2005-08-04

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Kazaa Lite Resurrection\kazaalite.kpp

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\qqqq\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://81.222.131.49/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.1stpage.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://81.222.131.49/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://81.222.131.49/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://81.222.131.49/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://81.222.131.49/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c11.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O20 - Winlogon Notify: drct16 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\drct16.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Załapałeś dosyć poważny syf Backdoor.Haxdoor wersja D

Sposób usunięcia jestTUTAJ

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:


(Staffa Terror) #3

hm, no chce usunąć tego wirusa, ale w tym pierwszym programie: Getservices .. nie ma tam nic, a gdy klikam na ten drugi to wyskakuje mi: Error 500: Internet Serverfehler ? czyli coś z serwerem jest, tak ? ; ) ..


(Kuz5) #4

O czym ty mówisz o jakich programach, masz podany link jak sie go pozbyć :?


(Staffa Terror) #5

no tak, chyba to te ?? a ten drugi jak klikam na niego to wyskakuje mi ten error : >

Ten szpieg tworzy albo ukrytą usługę albo ukryty plik. Należy zrobić logi z dwóch narzędzi Getservices oraz DLLCompare (patrz post wyżej jak) i wyłowić informację.


(Kuz5) #6

Kompletnie cie nie rozumiem

A kto każe ci robić skan tymi programami gdzie ty to wyczytałeś zastosuj sie do tej porady i bedzie po ptokach KLIKNIJ


(Staffa Terror) #7

sorry, coś mi się pomyliło ;/ .. dzięki za radę .. :wink: