Sprawdzenie loga


(Adrian Nie) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:38:56, on 05-05-08

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCK.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCESS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\LAVASOFT\AD-AWARE 6\AD-AWARE.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\TEMP\SALM.EXE

C:\MOJE DOKUMENTY\HIJACKTHIS.COM

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [soltek] C:\WINDOWS\SYSTEM\autorun.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MediaAccK.exe

O4 - HKLM..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

O4 - HKLM..\Run: [mnyjonwd] C:\WINDOWS\mnyjonwd.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe /tray

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] C:\PROGRAM FILES\VSD SOFTWARE\DZIEńDOBRY!\DZIENDOBRY.EXE /auto

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

Na bank jest cos nie tak, bo jak zalaczam kopa to ciagale mi sie cos aktualizuje i na chwile zalacza sie okienko msdosa :frowning:


(Qbek50) #2

fiX:

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCK.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MEDIAACCESS.EXE

O4 - HKLM..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\PROGRAM FILES\MEDIA ACCESS\MediaAccK.exe

O4 - HKLM..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe

wywal w kosmos folder Media Access :!:


(Kuz5) #3

W Dodaj/Usuń odinstaluj Media Access

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Dodatkowo wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje