Sprawdzenie loga :)


(Anonim1518) #1

Proszę o sprawdzenie loga :

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 17:21:54, on 2005-09-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\PLANET WL-8310\WLANPRO.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Paul\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local.,

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: PLANET WL-8310 Configuration Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{204888A3-2372-425C-9F31-02F695CD0473}: NameServer = 194.204.152.34,80.50.50.50

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{204888A3-2372-425C-9F31-02F695CD0473}: NameServer = 194.204.152.34,80.50.50.50

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{204888A3-2372-425C-9F31-02F695CD0473}: NameServer = 194.204.152.34,80.50.50.50

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor - Unknown - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

(Gutek) #2

LOG OK :stuck_out_tongue:


(Anonim1518) #3

To się ciesze :D:D


(aju) #4

kosmetycznie

start=>uruchom=>msconfig zakładka uruchamianie i możesz odchaczyć

soundman,

nerocheck

winampa

itunes helper

qttask.exe" -atboottime

reader_sl.exe


(Anonim1518) #5

A czy ten log jest ok, dokładnie ten wpis:

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

Ponieważ pojawił mi się na komputerze niedawno i kompletnie nie wiem co to jest a od pewnego czasu komp się dziwnie zachowuje, np. nie moge mieć włączonego Kerio Firewall bo mi internet wtedy nie działa (choć wcześniej tak nie miałem) jak włączam kompa to mam dziwną ikonkę to gg. Sprawdzcie to. A w ogóle mam jakiegoś spyware w rejestrze i nie da się go usunąć nazywa się: adware/block-checker , wykrył mi go skaner internetowy ale nie potrafi go usunąć.


(Gutek) #6

Pewnie http://www.liutilities.com/products/win ... responder/

:smiley: :smiley: :smiley:


(Anonim1518) #7

OK, a umicie mi coś poradzić na tego spyware w rejestrze?? Skany różnymi dobrymi antywirusami i anty spywarami nie pomogly. Może jest jakiś specjalny program do usuwania wirusow z rejestru??


(Gutek) #8

Używaj Microsoft AntiSpyware :smiley: albo Ad-Aware SE :stuck_out_tongue:


(Anonim1518) #9

Tego pierwszego jeszcze nie używałem, możesz mi podać linka do niego?? :slight_smile: A ten dugi mi w ogóle nie pomógł. :frowning:


(boczi) #10

:arrow: MS Antispyware