Sprawdzenie logoa, kłopot z prockiem


(system) #1

Siema mam problem od paru dni bardzo mi muli kompa, sprawdzałem w menadżerze zadań i zurzycie procka mam na 100% cały czas, nawet jak nic nie robię i nic nie jest włączone.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:07:02, on 2009-03-04

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\Program Files\Nonbrand\802.11g Wireless LAN PCI Card Driver and Utility\RtWlan.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

D:\Program Files\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Tomek\Pulpit\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Program Files\Programy\FlashGet\jccatch.dll (file missing)

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\Program Files\Programy\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\Programy\Daemon Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\Program Files\Programy\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\Program Files\Programy\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [FreeCall] "D:\Program Files\Programy\FreeCall\FreeCall.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [RGSC] D:\Rockstar Games Social Club\RGSCLauncher.exe /silent

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedConnectStartUp] D:\Program Files\Programy\SpeedConnect Internet Accelerator\SpeedConnectStartUp.exe -run

O4 - Global Startup: 802.11g Wireless LAN PCI Card Utility.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program Files\Programy\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program Files\Programy\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DF9CD9CB-EF75-4F44-8DD9-7782F95B29DD}: NameServer = 192.168.0.1,208.67.220.220

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

Bardzo proszę o pomoc. :smiley:


(huber2t) #2

Jaki proces obciąża najbardziej procesor?

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(system) #3

jak nic nie robię to najwięcej bierze explorer.exe i svchost.exe. Jak przeglądam internet to firefox ponad 120 000k

Log z Combofix

http://www.wklej.eu/index.php?id=67cad3109f