Sprawdzenie skanu HijackThis


(Królik Bugs) #1

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\ZSSnp211.exe

C:\WINDOWS\Domino.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Documents and Settings\Radek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.2.183.7\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\skan\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.entretieneteds.vze.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - (no file)

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Radek\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - (no file)

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [ZSSnp211] C:\WINDOWS\ZSSnp211.exe

O4 - HKLM..\Run: [Domino] C:\WINDOWS\Domino.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Radek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU..\Run: [Wru] E:\Wru\Wru.exe

O4 - HKCU..\Run: [GoD] "E:\GoD\GoD.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "E:\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] D:\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Unknown owner - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe (file missing)

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - E:\Neo\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--

End of file - 7094 bytes

Proszę o szybką odpowiedź z góry dziękuje :slight_smile:


(Henio Mazurek) #2

Wklej log z OTL i GMER i nie ucinaj ich, całe mają być.

Logi wklej na wklej.to a tutaj tylko link do wklejki.


(deFco247) #3

Log ucięty, źle wklejony, brak przyczyny wklejenia logu... :x

Pozbądź się przede wszystkim:

Bo to jeden z gorszych syfów. Czyste oszustwo.


(Henio Mazurek) #4

Masz napisane jakie logi wkleić, bo przez HT nie ma sensu usuwać.


(Królik Bugs) #5

Nie nie ucięto :-x taki miałem ... :slight_smile: ok dzieki :slight_smile:

-- Dodane 20.08.2009 (Cz) 15:18 --

http://wklejto.pl/40916

Przeskanowane jeszcze raz ...

I to jest na pewno wszystko ...


(Henio Mazurek) #6

Pobierz OTL i gmer z linków które podałem i tymi programami przeskanuj bo nie ma sensu usuwać tego HijackThis'em.


(Królik Bugs) #7

Tu jest OTL.txt

http://wklejto.pl/40919

A tu Extras.txt

http://wklejto.pl/40920


(Henio Mazurek) #8

Wklej taki tekst w OTL

Kliknij Run Fix. Wklej potem nowy log z OTL.

Co do WRU to masz wyżej napisane co robić.