Sprawdzenie stanu laptopa

Laptop coś ostatnio zwolnił.

Nie widać infekcji.

Ok, a nie za dużo tych wersji visuali?