Sprawdziicie?


(system) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 15:10:24, on 2005-03-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\AGNITU~1\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msoffice.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Pliki z netu\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\PROGRA~1\AGNITU~1\TRASH.EXE (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\PROGRA~1\AGNITU~1\TRASH.EXE (HKCU)

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E7D3076A-1BC2-4638-AA86-7E9BA8C4DC10}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service - Agnitum - C:\PROGRA~1\AGNITU~1\outpost.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe


(Musg) #2

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

wywal to

a to zablokuj

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

Start > programy >> autostart /i usuwasz/ Microsoft Offic


(system) #3

Ale to jest chyba pasek zadań Offica który mi sie uruchamia i z którego korzystam.


(Xiao19) #4

mhh

a to zablokuj

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

Start > programy >> autostart /i usuwasz/ Microsoft Offic

po co ??

INFO:

--HijackThis--

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... =15989&hl=

wywal to jeszcze

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

narzedzia, skanery AV znasz co w drugim Logu sa podawane

przeskanuj sobie HDD


(system) #5

A gdzie to dokladniej jest napisane bo tam tego jest strasznie duzu :slight_smile:


(Kuz5) #6

Możesz usunąć jeszcze to:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe