Sptd.sys zatrzymuje system?

Witam!

Ok. 2 dni temu załapałem virusa Win32:Virut którego udało mi się “usunąć” (łącznie z plikami exe) za pomocą rmvirut z firmy AVG, nie formatowałem dysku, system (XP Prof-SP2) już chodzi, no można powiedzieć że OK, ale…

Jak startuje system to wyświetla się komunikat Wirus remover …Grisof > scanning OK.

C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys itd.

Press any key to continue … i dopier po wciśnięciu klawisza dalej ładuje się system.

Sprawdziłem już wszelkie autostarty, przejżałem programami typu ‘Starter’ co ładuje się podczas startu itd. i nic nie mogę znaleźć?

Nigdy nie używałem żadnego DaemonTools (najczęściej w necie plik sptd.sys jest kojarzony z tym programem) nawet jak używałem Alcohol’a to miałem wyłączone dyski wirtualne?

Bardzo proszę o sprawdzenie mojego log’a:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:02:22, on 28-12-2007

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\NclBTHandler.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - (no file)

O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - D:\FILMIKI\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - D:\FILMIKI\MediaManager\grab.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z USDownloaderem - C:\USDownloader\Ext\downloadie.html

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hoga.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe


--

End of file - 8848 bytes

Narazie i dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi.

W hjt nic nie widzę - Daj log z ComboFix

Poniżej wklejam log’a z ComboFix’a.

ComboFix 07-12-21.4 - user 2007-12-28 21:35:01.1 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^user^Menu Start^Programy^Autostart^PowerReg Scheduler V3.exe]

backup=C:\WINDOWS\pss\PowerReg Scheduler V3.exeStartup

usuń ręcznie plik C:\WINDOWS\pss\ PowerReg Scheduler V3.exe

Usunąłem ten plik, ale po restarcie system nadal się zatrzymuje.

Tak wygląda “niebieski ekran” w czasie zatrzymania systemu:

Virus Remover for Win32/Virut Copyright © Grisoft 2006-2007

Scanning …

C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys OK

Complete

Press any key to exit …

i po naciśnieciu klawisza, ładuje system (Loading operation system …)

(używałem programu rmvirut.exe do usunięcia wirusa, ale zrobiłem to w trybie awaryjnym z odłączoną siecią,

i wyglądało to jak operacja jednorazowa? z sieci pobrałem 2 pliki rmvirut.exe i rmvirut.nt, teraz już nawet

nie mam ich na dysku)

Chciałem ręcznie przenieść gdzieś ten plik sptd.sys, ale w trybie normalnym jest on używany i nie pozwala się ruszyć,

a ostatnio mam problem z uruchomieniem kompa w trybie awaryjnym, a na chwilę obecną nie mogę sobie pozwolić na

format lub przeinstalowywanie systemu, tak ogólnie to na tym kompie tylko raz zrobiłem format i instalację systemu,

na początku jego “życia” i tak buja się już w miarę dobrej formie od 2004 roku.

I jak to ugryźć?

Wklej do Notatnika:

File::

C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Uff pomogło!

Po operacji którą podałeś powyżej, system nadal się zatrzymywał z tym, że :

Scanning …

C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys OK > zmieniło się na Can’t Open

Complete

Press any key to exit …

Ale przeszukałem dobrze dysk i okazało się, że na C: istnieje katalogo rmvirut a w nim pliki w/w pliki tj. exe i nt,

a także C:\Windows\system32\ istnieje plik rmvirut.nt po usunięciu tego pliku oraz katalogu c:\rmvirut

(tak do końca niewiem czy dobrze zrobiłem, to się okaże w trakcie “prania”, ale pomogło i teraz system startuje bez zatrzymywania!

Wielkie dzięki Gutek2222 i sorki za to że wcześniej nie przeszukałem dobrze dysku.