SpyShelter: Prośba o sprawdzenie logów

Witajcie! :wink:

 

Sprawdzicie?

http://www.wklej.org/id/1637866/

http://wklej.org/id/1637868/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0G7NQXXXXW4Y0G7NQ&ts=1422970263&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0G7NQXXXXW4Y0G7NQ&ts=1422970263&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0G7NQXXXXW4Y0G7NQ&ts=1422970263&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0G7NQXXXXW4Y0G7NQ&ts=1422970263&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2547569021-4180172543-2407492881-1001 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0G7NQXXXXW4Y0G7NQ&ts=1422970263&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2547569021-4180172543-2407492881-1001 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0G7NQXXXXW4Y0G7NQ&ts=1422970263&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2547569021-4180172543-2407492881-1001 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0G7NQXXXXW4Y0G7NQ&ts=1422970263&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2547569021-4180172543-2407492881-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0G7NQXXXXW4Y0G7NQ&ts=1422970263&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2547569021-4180172543-2407492881-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0G7NQXXXXW4Y0G7NQ&ts=1422970263&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2547569021-4180172543-2407492881-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=cor&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=cor&uid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0G7NQXXXXW4Y0G7NQ&ts=1422970263&type=default&q={searchTerms}
2015-02-16 23:48 - 2015-02-16 23:48 - 00717216 _____ (Web Generic ) C:\Users\Kamil\Downloads\Malwarebytes-AntiExploit(42160)-dp.exe
2015-02-13 02:38 - 2015-02-13 02:38 - 00000000 __SHD () C:\found.000
Task: {AF659EA1-D396-493A-9577-780EE90984BC} - System32\Tasks\{9768A26E-283B-4176-B18F-C4FE279297AF} => pcalua.exe -a C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_16_0_0_305_Plugin.exe -c -maintain plugin
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST