SpySherif


(Kosior6) #1

Witam. Miałem SpySherifa, ale po przeczytania kilku topiców o tym syfie poradziłem sobie z jego usunieciem. No ale nie wiem czy wszystko jest dobrze iec tak dla pewnosci daje log.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:54:53, on 2006-07-13

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\CacheBoost\cbsrv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\Programy\Nod32\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\Nod32\nod32kui.exe

D:\Programy\CacheBoost\trayicon.exe

D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy\foobar2000\foobar2000.exe

D:\Programy\Konnekt\konnekt.exe

D:\Programy\Opera\Opera.exe

D:\Programy\wincmd\WINCMD32.EXE

D:\Instalki\HijackThis 1.99\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Programy\Nod32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [CacheBoost] D:\Programy\CacheBoost\trayicon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Rscmpt] C:\WINDOWS\System32\Rscmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Startup: HideBUS.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\bin\npjpi150_05.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CA3F59D4-1F19-486C-AEE1-E143CE5CE64D}: NameServer = 217.75.61.12 80.244.128.1

O23 - Service: CacheBoost Performance Optimizer and Tuner Service (CacheBoost Service) - Systweak India - D:\Programy\CacheBoost\cbsrv.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Programy\Nod32\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Myszonus) #2

Czysto


(Kosior6) #3

Dzieki