SpySheriff-proszę o sprawdzenie loga


(Barciki) #1

Sprawdziłem prawie wszystkie porady na ten temat na forum. Udało mi się usunąc program i tło pulpitu. Nie mogę sobie poradzic z wyskakującym okienkiem "Your computer is infected" i w pasku zadań przy zegarze pojawiają się 2 czerwone kółka z białym krzyżykiem z napisem jak wyżej.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:34:34, on 2005-10-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

D:\Programy\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Programy\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Programy\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\Programy\NORTON~2\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\Daemon\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\Programy\A4Tech\Amoumain.exe

D:\Programy\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\IDA\ida.exe

C:\Programy\Logitech\Profiler\lwemon.exe

C:\winstall.exe

C:\WINDOWS\system32\vxh8jkdq2.exe

C:\Programy\Colins 2\Watch.exe

D:\Programy\Kontakt\System syntezy mowy\rozmowy.exe

D:\Programy\Kontakt\Kontakt.exe

D:\Programy\Internet translator 2.0.PL\Install\IT.exe

D:\Programy\Kontakt\System syntezy mowy\synteza_DDE_klient.exe

C:\WINDOWS\system32\imapi.exe

C:\Programy\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Sciągnij\Archives\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.man.olsztyn.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IE 4.x-6.x BHO for Internet Download Accelerator - {2A646672-9C3A-4C28-9A7A-1FB0F63F28B6} - D:\Programy\IDA\idaiehlp.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\Programy\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\Programy\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Programy\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Programy\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Programy\Daemon\daemon.exe" -lang 1033 -lock

O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [HydraVisionDesktopManager] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI HydraVision\HydraDM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\Programy\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] c:\Programy\A4Tech\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] D:\Programy\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SystemTools] C:\WINDOWS\system32\kernels32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Internet Download Accelerator] D:\Programy\IDA\ida.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "C:\Programy\Norton System Works 2003\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SNInstall] C:\WINDOWS\system32\vxh8jkdq2.exe

O4 - Startup: Rozmowa.lnk = D:\Programy\Kontakt\System syntezy mowy\rozmowy.exe

O4 - Startup: WPKontakt.lnk = D:\Programy\Kontakt\Kontakt.exe

O4 - Startup: Skrót do IT.lnk = D:\Programy\Internet translator 2.0.PL\Install\IT.exe

O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Programy\Colins 2\Watch.exe

O8 - Extra context menu item: Download &Flash Movies - D:\Programy\Flash Hunter\save.htm

O8 - Extra context menu item: Download ALL with IDA - D:\Programy\IDA\idaieall.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDA - D:\Programy\IDA\idaie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\MSOFFI~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - D:\Programy\VisualRoute\vrie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: VisualRoute Trace - {04849C74-016E-4a43-8AA5-1F01DE57F4A1} - D:\Programy\VisualRoute\vrie.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\Programy\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - D:\Programy\DoŚciąganiaStron\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - D:\Programy\DoŚciąganiaStron\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\MSOFFI~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Internet Download Accelerator - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - D:\Programy\IDA\ida.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Internet Download Accelerator - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - D:\Programy\IDA\ida.exe

O9 - Extra button: Flash2X Flash Hunter - {77B563A5-2A35-4E6B-BFC8-F4B6BB65D5DF} - D:\Programy\Flash Hunter\save.htm (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Launch Flash Hunter - {77B563A5-2A35-4E6B-BFC8-F4B6BB65D5DF} - D:\Programy\Flash Hunter\save.htm (HKCU)

O9 - Extra button: Flash Decompiler SWF Capture tool - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - D:\Programy\Flash Decompiler\iebt.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Decompiler SWF Capture tool menu - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - D:\Programy\Flash Decompiler\iebt.dll (HKCU)

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/SymAData.cab

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - D:\Programy\Kontakt\url_wpmsg.dll

O20 - Winlogon Notify: style32 - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - D:\Programy\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Programy\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Programy\NORTON~2\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Dzięki za pomoc, :slight_smile:

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj o SpySheriff i Usuwanie Stydler-a


(Barciki) #3

Dzięki. Twoje podpowiedzi są skuteczne. Oszczędziłeś mi wiele godzin nerwówki. Została tylko mała rzecz. Może to nie od tego, ale wcześniej tego nie było. to znaczy:

po wciśnięciu Alt+Control+Delete nie mogę włączyc "Menadżera zadań"

jest niepodświetlany. Co to może byc? Może skasowłem coś więcej ?

Choc na tyle znam się na kompie, że nie kasuję plików ( lub nie przełanczam opcji) o których nie mam pojęcia.

NOWY LOG

Jeszcze raz serdeczne dzięki. :smiley:


(Gutek) #4

LOG OK

Zobacz tak: start->uruchom->taskmgr jak tak menedżer działa dostaniesz kolejną instrukcję