Spyware?


(Troy123) #1

Od kilku dni mam pewien problem:

Gdy włączam komputer, co jakiś czas wyskakuje mi błąd.

Potem AntySpyware "wyczuwa", że "ktoś" chce zmienić stronę główną w IE7.

W procesach pojawiły mi się dwa nowe procesy:

psimrel.exe

i zgxqjozg.exe.

Gdy je zakańczam, po chwili znów się załączają.

Jeśli chcę włączyć jakąś stronę, co jakiś czas włącza mi się jakaś strona z reklamą spyware.

http://softwarereferral.com/jump.php?wm ... Ojg5&lid=2>

Oto log:

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsCtrls.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\vuhanylc\xslipslw.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\zgxqjozg.exe

c:\program files\panda software\panda antivirus 2007\WebProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\psimreal.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wm ... Ojg5&lid=2

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: sgoblxtm - {1F8A048D-9A0B-4565-A3D0-2A2E6B44592A} - C:\WINDOWS\sgoblxtm.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [a8365f0b] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\tfqlrgtt.dll",b

O4 - HKLM..\RunOnce: [spybotDeletingA81] command /c del "C:\WINDOWS\system32\tfqlrgtt.dll_old"

O4 - HKLM..\RunOnce: [spybotDeletingC1279] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\tfqlrgtt.dll_old"

O4 - HKLM..\RunOnce: [spybotDeletingA2453] command /c del "C:\WINDOWS\system32\xxyvwXRJ.dll_old"

O4 - HKLM..\RunOnce: [spybotDeletingC9906] cmd /c del "C:\WINDOWS\system32\xxyvwXRJ.dll_old"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ldqtvamh] C:\WINDOWS\system32\zgxqjozg.exe

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU..\Run: [phfjkguy] C:\WINDOWS\system32\hyvyzmzu.exe

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingB3739] command /c del "C:\WINDOWS\system32smp\msrc.exe"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingB8050] command /c del "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\History\search"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingD1005] cmd /c del "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\History\search"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingB5880] command /c del "C:\Program Files\BearShare\BSidle.dll"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingD6037] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\BSidle.dll"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingB6265] command /c del "C:\Program Files\BearShare\proinstall2.ini"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingD4133] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\proinstall2.ini"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingB7633] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Webstats.bat"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingD6280] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Webstats.bat"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingB9793] command /c del "C:\Program Files\BearShare\Webstats.exe"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingD923] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\Webstats.exe"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingB3635] command /c del "C:\Program Files\BearShare\db\Hostiles-Chat.txt"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingD7988] cmd /c del "C:\Program Files\BearShare\db\Hostiles-Chat.txt"

O4 - HKCU..\RunOnce: [spybotDeletingB3139] command /c del "C:\WINDOWS\system32\tfqlrgtt.dll_old"

O4 - HKLM..\Policies\Explorer\Run: [iaSp3sQv0h] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\vuhanylc\xslipslw.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{A820469A-53A0-45A0-9519-1FB2F6A17D6B}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: dsktbwfe - {2CDEE52C-A278-4AC7-AD81-7037BA0DADA4} - C:\WINDOWS\dsktbwfe.dll

O21 - SSODL: ogxtsepr - {3965A238-B71B-43A9-9528-BD3A1531FBE7} - C:\WINDOWS\ogxtsepr.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe

O24 - Desktop Component 0: Privacy Protection - file:///C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm

Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Mam nadzieję, że pomożecie.


(huber2t) #2

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\privacy_danger\index.htm

C:\WINDOWS\ogxtsepr.dll

C:\WINDOWS\dsktbwfe.dll

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\vuhanylc\xslipslw.exe

C:\WINDOWS\system32\tfqlrgtt.dll_old

C:\Program Files\BearShare\db\Hostiles-Chat.txt

C:\Program Files\BearShare\Webstats.exe

C:\Program Files\BearShare\Webstats.bat

C:\Program Files\BearShare\proinstall2.ini

C:\Program Files\BearShare\proinstall2.ini

C:\Program Files\BearShare\BSidle.dll

C:\Program Files\BearShare\BSidle.dll

C:\WINDOWS\system32smp\msrc.exe

C:\WINDOWS\system32\hyvyzmzu.exe

C:\WINDOWS\system32\zgxqjozg.exe

C:\WINDOWS\system32\xxyvwXRJ.dll_old

C:\WINDOWS\system32\xxyvwXRJ.dll_old

C:\WINDOWS\system32\tfqlrgtt.dll_old

C:\WINDOWS\system32\tfqlrgtt.dll_old

C:\WINDOWS\sgoblxtm.dll

C:\WINDOWS\system32\tfqlrgtt.dll


Folder::

C:\Program Files\MyGlobalSearch\

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox


(Agatonster) #3

worow ,

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gifprzy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i zastosuj się do Tematu