Spyware


(Aga4winn) #1

witam, potrzebuję pomocy, złapałam spywarequake i winfixer. Mam Northon Anti virus a dzisiaj zainstalowałam hijackthis. Sorry jeśli coś zrobię nie tak, ale jestem tu po raz pierwszy.Northon pokazuje, że wszystkie programy pracują prawidłowo, ale niestety w prawym dolnym rogu monitora ciągle miga czerwony virus alert a obok żółty seciurity alert.Nie wiem co zrobić a jest to strasznie denerwujące. Nie znam się za bardzo na tym , więc proszę o pomoc :frowning:


(Myszonus) #2

Użyj SmitFraudFix – tu masz opis. --> przeczytaj jak użyć opcji nr. 2

Potem daj log z Silent Runners – tu masz opis.


(Aga4winn) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:27:07, on 2006-08-12

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

F:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Program Files\IntCodec\isamonitor.exe

F:\Program Files\IntCodec\pmsngr.exe

F:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

F:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

F:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

F:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe

F:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmon.exe

F:\PROGRA~1\INTERN~2\MEDIAKEY.EXE

F:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

F:\Program Files\IntCodec\pmmon.exe

F:\Program Files\IntCodec\isamini.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

F:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe

F:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

F:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe

F:\PROGRA~1\INTERN~2\KBOSDCtl.EXE

F:\PROGRA~1\INTERN~2\KCodeMsg.EXE

F:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

F:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

F:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\lxcccoms.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

F:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

F:\Program Files\eMule\emule.exe

F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

F:\Documents and Settings\olgierd\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {1da7dbe8-c51b-4ae4-bc6e-21863349b0b4} - F:\Program Files\IntCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - F:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {a2595f37-48d0-46a1-9b51-478591a97764} - F:\Program Files\IntCodec\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] F:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Encrypted Disk Auto Mount] rundll32.exe edshell.dll,MountAll

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "F:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] F:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 2200 Series] "F:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "F:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [MediaKey] F:\PROGRA~1\INTERN~2\MEDIAKEY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] F:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] F:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] "F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "F:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 F:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = F:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Works Calendar Reminders.lnk = ?

O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = F:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .mid: F:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1110625797932

O16 - DPF: {DB893839-10F0-4AF9-92FA-B23528F530AF} - http://deposito.traffic-advance.net/1056307.exe

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - F:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: bestreak - {874443fe-aa33-4ebf-a6ac-73208787e62d} - F:\WINDOWS\System32\viruxz.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - F:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - F:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: crauto - Unknown owner - F:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: IMountSRV - Unknown owner - F:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - F:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - F:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - F:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - F:\WINDOWS\System32\lxcccoms.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: PMounter - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\PMounter.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Złączono Posta : 12.08.2006 (Sob) 15:34

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:27:07, on 2006-08-12

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

F:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Program Files\IntCodec\isamonitor.exe

F:\Program Files\IntCodec\pmsngr.exe

F:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

F:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

F:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

F:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe

F:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmon.exe

F:\PROGRA~1\INTERN~2\MEDIAKEY.EXE

F:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

F:\Program Files\IntCodec\pmmon.exe

F:\Program Files\IntCodec\isamini.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

F:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe

F:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

F:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe

F:\PROGRA~1\INTERN~2\KBOSDCtl.EXE

F:\PROGRA~1\INTERN~2\KCodeMsg.EXE

F:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

F:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

F:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\lxcccoms.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

F:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

F:\Program Files\eMule\emule.exe

F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

F:\Documents and Settings\olgierd\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {1da7dbe8-c51b-4ae4-bc6e-21863349b0b4} - F:\Program Files\IntCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - F:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {a2595f37-48d0-46a1-9b51-478591a97764} - F:\Program Files\IntCodec\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] F:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Encrypted Disk Auto Mount] rundll32.exe edshell.dll,MountAll

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "F:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] F:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 2200 Series] "F:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "F:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [MediaKey] F:\PROGRA~1\INTERN~2\MEDIAKEY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] F:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] F:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] "F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "F:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 F:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = F:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Works Calendar Reminders.lnk = ?

O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = F:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .mid: F:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1110625797932

O16 - DPF: {DB893839-10F0-4AF9-92FA-B23528F530AF} - http://deposito.traffic-advance.net/1056307.exe

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - F:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: bestreak - {874443fe-aa33-4ebf-a6ac-73208787e62d} - F:\WINDOWS\System32\viruxz.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - F:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - F:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: crauto - Unknown owner - F:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: IMountSRV - Unknown owner - F:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - F:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - F:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - F:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - F:\WINDOWS\System32\lxcccoms.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: PMounter - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\PMounter.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Złączono Posta : 12.08.2006 (Sob) 15:35

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:27:07, on 2006-08-12

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

F:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Program Files\IntCodec\isamonitor.exe

F:\Program Files\IntCodec\pmsngr.exe

F:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

F:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

F:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

F:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe

F:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmon.exe

F:\PROGRA~1\INTERN~2\MEDIAKEY.EXE

F:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

F:\Program Files\IntCodec\pmmon.exe

F:\Program Files\IntCodec\isamini.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

F:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe

F:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

F:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe

F:\PROGRA~1\INTERN~2\KBOSDCtl.EXE

F:\PROGRA~1\INTERN~2\KCodeMsg.EXE

F:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

F:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

F:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\lxcccoms.exe

F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

F:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

F:\Program Files\eMule\emule.exe

F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

F:\Documents and Settings\olgierd\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {1da7dbe8-c51b-4ae4-bc6e-21863349b0b4} - F:\Program Files\IntCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - F:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - F:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {a2595f37-48d0-46a1-9b51-478591a97764} - F:\Program Files\IntCodec\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] F:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Encrypted Disk Auto Mount] rundll32.exe edshell.dll,MountAll

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "F:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] F:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 2200 Series] "F:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "F:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [MediaKey] F:\PROGRA~1\INTERN~2\MEDIAKEY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WorksFUD] F:\Program Files\Microsoft Works\wkfud.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] F:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] "F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxccmon.exe] "F:\Program Files\Lexmark 3300 Series\lxccmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LXCCCATS] rundll32 F:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = F:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Works Calendar Reminders.lnk = ?

O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = F:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - F:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .mid: F:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin2.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1110625797932

O16 - DPF: {DB893839-10F0-4AF9-92FA-B23528F530AF} - http://deposito.traffic-advance.net/1056307.exe

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - F:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: bestreak - {874443fe-aa33-4ebf-a6ac-73208787e62d} - F:\WINDOWS\System32\viruxz.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - F:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - F:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: crauto - Unknown owner - F:\WINDOWS\System32\drivers\crauto.exe

O23 - Service: IMountSRV - Unknown owner - F:\WINDOWS\System32\drivers\IMountSRV.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - F:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - F:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - F:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: lxcc_device - Lexmark International, Inc. - F:\WINDOWS\System32\lxcccoms.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: PMounter - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\PMounter.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - F:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

(Myszonus) #4

Miałeś użyć SmitFraudFix i dać log z silenta. :slight_smile:


(Aga4winn) #5

Przepraszam, coś pokręciłam bo wyszło aż trzy razy. TO mój log z hijackthis :oops:


(Myszonus) #6

Na początek zrób to o co prosiłem Cię w moim 1 poście.


(Aga4winn) #7

użyłam tago SmitFraudFix, no i te alerty zniknęły. Trochę to długo trwało, bo zapomniałam napisać, że jestem blondynką :mrgreen: Zastosowałam też ten Silent Runners, ale................... :oops: nie mogę znależć tego loga nie wiem gdzie on jest :cry: