Spyware

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:11:26, on 2006-09-30

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\SAMSUNG\Samsung Internet Keyboard\MMKbd.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

D:\Programy\Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\DLAWSZ~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.321\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\regedit /s C:\pav.reg,C:\WINDOWS\System32\pavdr.exe,C:\WINDOWS\System32\userinit.exe,

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\Programy\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Samsung Internet Keyboard.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZRfox000

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122579673464

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2128B8EE-E550-4083-84EB-6A7B1FA049F4}: NameServer = 194.204.159.1,195.205.141.10

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2128B8EE-E550-4083-84EB-6A7B1FA049F4}: NameServer = 194.204.159.1,195.205.141.10

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{2128B8EE-E550-4083-84EB-6A7B1FA049F4}: NameServer = 194.204.159.1,195.205.141.10

O20 - Winlogon Notify: winqgn32 - C:\WINDOWS\

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

Usuń Hijackiem te wpisy:

Skąd takie podejrzenia?

Zablokowalem firewall’em svchost.exe i co chwila ta usługa chce sie łaczyć z internetem a firewall pokazuje komunikaty…

Możliwe, że plik został zainfekowany, tak więc trzeba go podmienić.

Odpal Konsolę odzyskiwania z CD XP i wpisz komendę:

expand X:\i386\svchost.ex_ C:\Windows\system32\svchost.exe

Gdzie X to litera Twojego napędu CD :slight_smile:

Wyrzuciłem plik rpcss.dll i wyłączyłem usługę RPCSS co mam zrobić bo komp przestał stabilnie pracować i “świruje”…

A mogę wiedzieć kto Ci kazał go skasować? Przecież to jest plik systemowy :!: