[SQL] Jak sprawdzić czy na rekord jest nałożony CONSTRAINT?

Grzebię w bazach w SQL Server 2012. Daję do wykonania takie polecenie:

DROP TABLE Pracownicy

CREATE TABLE Pracownicy

(

IDPracownika int PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),

Nazwisko varchar(30)NOT NULL,

Imię varchar(30) NOT NULL,

CONSTRAINT NazIm UNIQUE (Nazwisko,Imię)

)

Gdzie jest zawarta informacja o tym węźle (CONSTRAINT)? Daję w designerze tabeli “Check constraints…” a tam pusto. W Object Explorerze również w katalogu “Constraints” nic nie ma. Gdzie więc jest przechowywana informacja o tym ograniczeniu?

EDIT:

Facepalm. Trochę się pospieszyłem z pytaniem. Przecież tu mamy do czynienia z indeksem.