SQL nie aktualizuje wpisu


(bober370) #1

No to tak, kod nie aktualizuje wpisu. Cały kod wygląda tak:

$stanPo = (real)$stankonta + (real)$doladujTable[$i][1];

				$zapytania = array("INSERT INTO `portfel_historia` (`player_id` ,`data` ,`akcja` ,`kwota` ,`stanpoakcji`) VALUES ('$userID', '".time()."', '$akcja', '".$doladujTable[$i][1]."', '$stanPo')",

				"UPDATE `portfel_konta` SET `stan` = $stanPo WHERE `player_id` = $userID");

				$count = count($zapytania);

				for ($a = 0; $a < $count; $a++)

				{

					if (mysql_query($zapytania[$a]) == false)				

					{

						sendReturn("error","Wystapil blad w zapytaniu $a tresc: ID: ".mysql_errno()." tresc: ".mysql_error());

						return;

					}

					sendReturn("info","Pomyslnie doladowano konto");

					return;

				}

Kod sam w sobie jest dobry, nie zwraca żadnych błędów lecz nie działa to zapytanie:

"UPDATE `portfel_konta` SET `stan` = $stanPo WHERE `player_id` = $userID"

Próbowałem to zrobić na wszystkie możliwe sposoby lecz nie działa. Pare linijek wczesniej w innej funkcji mam takie coś

"UPDATE portfel_konta SET stan = '$stanPo' WHERE `player_id` = '$userID'"

i tam to działa w tej funkcji nie. Co może być przyczyną? zmienna $stanPo to wartość REAL a userID to int

Z góry dziękuje


(GioWDS) #2

A nie prościej użyć PDO i prepare?

Zrób echo zapytania jeśli wystąpi błąd i wklej w pMA - zobaczysz coś :slight_smile:


(bober370) #3

GioWDS , a mógł być wytłumaczyć dokładniej? z przykładem najlepiej