[SQL] Niezrozumiały dla mnie errno: 150


(Kamiljano) #1

Witam, zaprojektowałem sobie bazę danych w MySQL Workbench i teraz chciałem ją normalnie wrzucić na serwer MySQL. Oczywiście chciałem pójść na łatwiznę i zamiast pisać sobie samemu wszystkie te polecenia SQL, postanowiłem wyeksportować mój projekt do zapytania, żeby je potem wkleić od razu na serwerze. Problem polega na tym, że jedna z tabel - "Parcels" w ogóle nie chce się utworzyć wyrzucając mi errno: 150

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL';


CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `schoolProject` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci ;

USE `schoolProject` ;


-- -----------------------------------------------------

-- Table `schoolProject`.`Couriers`

-- -----------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `schoolProject`.`Couriers` (

 `courier_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

 `name` VARCHAR(45) NOT NULL ,

 `surname` VARCHAR(45) NOT NULL ,

 `login` VARCHAR(45) NOT NULL ,

 `password` VARCHAR(45) NOT NULL ,

 PRIMARY KEY (`courier_id`) ,

 UNIQUE INDEX `login_UNIQUE` (`login` ASC) )

ENGINE = InnoDB;-- -----------------------------------------------------

-- Table `schoolProject`.`Customers`

-- -----------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `schoolProject`.`Customers` (

 `customer_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

 `name` VARCHAR(45) NOT NULL ,

 `surname` VARCHAR(45) NOT NULL ,

 `city` VARCHAR(45) NOT NULL ,

 `street` VARCHAR(45) NOT NULL ,

 `postal_code` VARCHAR(5) NOT NULL ,

 `building_num` INT NOT NULL ,

 `apartment_num` VARCHAR(45) NULL ,

 PRIMARY KEY (`customer_id`) ,

 CONSTRAINT `fk_Customers_Packages1`

  FOREIGN KEY (`customer_id` )

  REFERENCES `schoolProject`.`Parcels` (`recipient_customer_id` )

  ON DELETE NO ACTION

  ON UPDATE NO ACTION)

ENGINE = InnoDB;-- -----------------------------------------------------

-- Table `schoolProject`.`ParcelType`

-- -----------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `schoolProject`.`ParcelType` (

 `parceltype_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

 `type` VARCHAR(45) NOT NULL ,

 PRIMARY KEY (`parceltype_id`) )

ENGINE = InnoDB;-- -----------------------------------------------------

-- Table `schoolProject`.`Parcels`

-- -----------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `schoolProject`.`Parcels` (

 `package_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

 `weight` FLOAT(5,2) NOT NULL ,

 `sent_on` DATE NOT NULL ,

 `delivered` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 ,

 `recipient_customer_id` INT NOT NULL ,

 `sender_customer_id` INT NOT NULL ,

 `assigned_to` INT NULL ,

 `price` FLOAT(6,2) NOT NULL DEFAULT 0 ,

 `parceltype_id` INT NOT NULL ,

 PRIMARY KEY (`package_id`) ,

 INDEX `fk_Packages_Couriers1` (`assigned_to` ASC) ,

 INDEX `fk_Packages_Customers1` (`sender_customer_id` ASC) ,

 INDEX `fk_Parcels_ParcelType1` (`parceltype_id` ASC) ,

 CONSTRAINT `fk_Packages_Couriers1`

  FOREIGN KEY (`assigned_to` )

  REFERENCES `schoolProject`.`Couriers` (`courier_id` )

  ON DELETE NO ACTION

  ON UPDATE NO ACTION,

 CONSTRAINT `fk_Packages_Customers1`

  FOREIGN KEY (`sender_customer_id` )

  REFERENCES `schoolProject`.`Customers` (`customer_id` )

  ON DELETE NO ACTION

  ON UPDATE NO ACTION,

 CONSTRAINT `fk_Parcels_ParcelType1`

  FOREIGN KEY (`parceltype_id` )

  REFERENCES `schoolProject`.`ParcelType` (`parceltype_id` )

  ON DELETE NO ACTION

  ON UPDATE NO ACTION)

ENGINE = InnoDB;-- -----------------------------------------------------

-- Table `schoolProject`.`Logins`

-- -----------------------------------------------------

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `schoolProject`.`Logins` (

 `logins_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,

 `courier_id` INT NOT NULL ,

 `logged_on` DATETIME NOT NULL ,

 PRIMARY KEY (`logins_id`) ,

 INDEX `fk_Logins_Couriers` (`courier_id` ASC) ,

 CONSTRAINT `fk_Logins_Couriers`

  FOREIGN KEY (`courier_id` )

  REFERENCES `schoolProject`.`Couriers` (`courier_id` )

  ON DELETE NO ACTION

  ON UPDATE NO ACTION)

ENGINE = InnoDB;


SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;

SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

co więc z tym Parcels może być nie tak?