[SQL] Powtarzające się nazwy kolumn w widoku


(rafalski) #1

Definicje tabel:

CREATE TABLE Pacjent

(

	id_pacjenta integer PRIMARY KEY,

	imie varchar2(50) NOT NULL,

	nazwisko varchar2(50) NOT NULL,

	data_urodzenia date NOT NULL,

	pesel integer NOT NULL UNIQUE CHECK (pesel >= 0),

	miasto varchar2(50) NOT NULL,

	ulica varchar2(50) NOT NULL,

	nr_budynku integer NOT NULL CHECK (nr_budynku >= 0),

	nr_mieszkania integer CHECK (nr_mieszkania >= 0)

);


CREATE TABLE Lekarz

(

	id_lekarza integer PRIMARY KEY,

	imie varchar2(50) NOT NULL,

	nazwisko varchar2(50) NOT NULL,

	specjalizacja varchar2(50)

);


CREATE TABLE Recepta

(

	id_recepty integer PRIMARY KEY,

	id_pacjenta integer NOT NULL,

	id_lekarza integer NOT NULL,

	data_wystawienia date,

	data_waznosci date,

	FOREIGN KEY (id_pacjenta) REFERENCES Pacjent(id_pacjenta),

	FOREIGN KEY (id_lekarza) REFERENCES Lekarz(id_lekarza)

);

Chciałbym stworzyć widok który będzie zawierał imiona i nazwiska pacjentów oraz imiona i nazwiska lekarzy, którzy wypisali im receptę. Coś takiego przyszło mi do głowy, ale nie działa:

CREATE VIEW v5

AS SELECT imie, nazwisko, imie, nazwisko, data_wystawienia, data_waznosci

FROM Pacjent 

INNER JOIN Recepta

ON Pacjent.id_pacjenta=Recepta.id_pacjenta

INNER JOIN Lekarz

ON Lekarz.id_lekarza=Recepta.id_lekarza

Proszę o pomoc


(Drobok) #2
SELECT Lekarz.imie, Lekarz.nazwisko, Pacjent.imie, Pacjent.nazwisko, Recepta.data_wystawienia, Recepta.data_waznosci

FROM Recepta 

INNER JOIN Pacjent

ON Pacjent.id_pacjenta=Recepta.id_pacjenta

INNER JOIN Lekarz

ON Lekarz.id_lekarza=Recepta.id_lekarza