[SQL]problem z dodaniem tabel do bazy mysql


(system) #1

Witam. mam plik ksiazkorama.sql:

create table klienci 

( klientid int unsigned not null auto_increment primary key,

nazwisko char(50) not null,

adres char(100) not null,

miejscowosc char(30) not null

);create table zamowienia

(

zamowienieid int usnigned not null auto_increment primary key,

klientid int unsigned not null,

wartosc float(6,2),

data date not null

);


create table ksiazki

(

isbn char(13) not null primary key,

autor char(50),

tytul char(100),

cena float(4,2)

);


create table pozycje_zamowione

(

zamowieniaid int unsigned not null,

isbn char(13) not null,

ilosc tinyint unsigned,


primary key(zamowienieid, isbn)

);


create table recenzje_ksiazek

(

isbn char(13) not null primary key,

recenzja text

);

gdy wpisuje w konsoli:

mysql -u ksiazkorama -D ksiazki -p < c:\mysql\bin\ksiazkorama.sql

w celu dodania tabel do bazy to pojawia się błąd

1050(42S01) at line 2: Table 'klienci' already exists. czyli już istnieje takowa.

ale gdy daję komendę: show tables; to pokazuje że jest tylko jedna tabela 'klienci' a pozostałych w ogóle nie wczytało.

jak zrobić by pojawiła się reszta tabel?

pozdrawiam


(Crow86) #2

Spróbuj zmienić

create table klienci

na

DROP TABLE IF EXISTS `klienci`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `klienci`

i analogicznie dla pozostałych tabel, napisz czy to coś dało


(system) #3

po zmienieniu tych fragmentów pojawia się taki błąd teraz:

ERROR 1064(42000) at line 12: You have an error in your SQL syntaxl check the maunal that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'unsigned not null auto_increment primary key, klientid int unsigned not null,wa' at line 3.

jakaś rada?


(Crow86) #4

Tu masz poprawiony kod SQL, powinien działać

drop table if exists `klienci`;

create table if not exists `klienci` 

( klientid int unsigned not null auto_increment primary key,

nazwisko char(50) not null,

adres char(100) not null,

miejscowosc char(30) not null

);


drop table if exists `zamowienia`;

create table if not exists `zamowienia`

(

`zamowienieid` int unsigned not null auto_increment ,

`klientid` int unsigned not null ,

`wartosc` float( 6, 2 ) not null ,

`data` date not null ,

primary key ( `zamowienieid` ) 

);


drop table if exists `ksiazki`;

create table if not exists `ksiazki`

(

`isbn` char(13) not null,

`autor` char(50),

`tytul` char(100),

`cena` float(4,2),

primary key (`isbn`)

);


drop table if exists `pozycje_zamowione`;

create table if not exists `pozycje_zamowione`

(

`zamowienieid` int unsigned not null,

`isbn` char(13) not null,

`ilosc` tinyint unsigned,

primary key(zamowienieid, isbn)

);


drop table if exists `recenzje_ksiazek`;

create table if not exists `recenzje_ksiazek`

(

`isbn` char(13) not null,

`recenzja` text,

primary key (`isbn`)

);

(system) #5

faktycznie, teraz działa wszystko.

dziękuję za pomoc

czyli ze sposobu CREATE TABLE zrezygnować ?


(Crow86) #6

CREATE TABLE jest OK, pod warunkiem, że masz pewność, iż dana tablica nie występuje już w Twojej bazie.

DROP TABLE IF EXISTS ...; CREATE TABLE IF NOT EXISTS ... spowodowało kolejno wymazanie danych tablic w razie gdy już istniały i wpisanie ich na nowo, a w razie gdy nie istniały były od razy wpisywana tak jak przy zwykłym CREATE TABLE. Ja zastosowałem tę metodę w celu wymazania w Twojej bazie potencjalnych błędów i zgłaszania przez SQL kolejnych ostrzeżeń.

Jeśli znasz angielski polecam poczytać http://www.w3schools.com/SQl/default.asp , całkiem dobrze wytłumaczona składnia i polecenia SQL, dobre na początek


(system) #7

a znaki ` są wymagane przy nazwach kolumn ?


(athei) #8

Nie, ale lepiej wygląda bo wiesz co jest co.