SQL - SCHEMA itp problemy


(r_jaro) #1

Witam.

Problem dotyczy programowania baz danych w SQL a dokladniej w T-SQL.

Zadanie brzmi:

W systemie SQL Server dodaj nowy login SQL Servera o nazwie Employee1. Dla tego logina ustaw silne hasło, którego reguły będą wymuszane przez system Windows. Nadaj loginowi Employee1 prawo dostępu do bazy Company stworzonej w poprzednim zadaniu. Dodatkowo utwórz w tej bazie danych schemat o nazwie Marketing, którego właścicielem będzie użytkownik zamapowany do loginu Employee1. W schemacie Marketing utwórz tabele:

  • ProductCategory (kolumny: ProductCategoryID - liczba całkowita, klucz główny tabeli, autonumeracja; CategoryName – tekst Unicode o długości do 30 znaków, niepusty),

  • Product (kolumny: ProductID – liczba całkowita, klucz główny tabeli, autonumeracja; ProductName – tekst Unicode o długości do 30 znaków, niepusty; Price – typ walutowy, niepusty, domyślna wartość 0; ProductCategoryID– liczba całkowita, może być NULL, klucz obcy wskazujący na klucz główny tabeli ProductCategory). Nadaj uprawnienia do pobierania danych z tej tabeli wszystkim użytkownikom w bazie Company (użyj roli public).

Opcja A

Utwórz login, użytkownika i obiekty bazy danych używając narzędzi wizualnych w środowisku Management Studio. W podobny sposób nadaj uprawnienia. Wyeksportuj skrypt T-SQL ilustrujący wykonane przez Ciebie operacje.

Opcja B

Utwórz login, użytkownika i obiekty bazy danych używając składni T-SQL (CREATE LOGIN, CREATE USER, CREATE SCHEMA, CREATE TABLE, GRANT). Kod zapisz do skryptu T-SQL.

Natomiast moje rozwiazanie jest nastepujace ale niestety nie dziala.

Czy ktos jest w stanie powiedziec gdzie i co robie zle?

USE master

GO


--tworzymy Login i silne haslo 13 znakow

CREATE LOGIN [Employee1] WITH PASSWORD=N'HASlo!@#098[]', 

CHECK_EXPIRATION=ON, 

CHECK_POLICY=ON

GO


--

USE Company

GOEXEC sp_grantdbaccess Employee1


-- Tworzymy schemat

CREATE SCHEMA Marketing AUTHORIZATION Employee1

	CREATE TABLE ProductCategory(

		ProductCategoryID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY CLUSTERED,

		CategoryName nvarchar(30) NOT NULL 


	)

	CREATE TABLE Product(

		ProductID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY CLUSTERED,

		ProductName nvarchar(30) NOT NULL,

		Price money DEFAULT 0 NOT NULL,

		ProductCategoryID int REFERENCES PoductCategory(ProductCategoryID) 

	)

GO


USE Company

GO


GRANT SELECT

ON Product

TO PUBLIC;

Z gory dzieki za pomoc.


(Kornel) #2

masz tu literowke:

ProductCategoryID int REFERENCES PoductCategory(ProductCategoryID)

ja w tym zadaniu zrobilem tak:

...

ProductCategoryID int,

Foreign Key (ProductCategoryID) References ProductCategory(ProductCategoryID)