SQL Server 2005 - DEFAULT value


(Kojot) #1

Korzystam z SQL Server 2005. Potrzebuję polecenia, które dla danej kolumny będzie ustawiać wartość domyślną. Zakładam, że tabela istnieje i zawiera już w sobie rekordy, więc w grę wchodzi raczej ALTER TABLE.


(somekind) #2

Próbowałeś tak?

ALTER TABLE table-name

ADD CONSTRAINT constraint-name DEFAULT default-value FOR column-name

(Kojot) #3

Zgadza się, dzięki.