[sql server 2012] prośba o próbę wczytania bazy

Prośba jak w temacie, trochę nietypowo, jak ktoś ma zainstalowane oprogramowanie wystarczą 2 minuty. Stworzyłem bazę na jednym komputerze, ale na drugim nie mogę jej wczytać (próbowałem opcji exportu, backupu, co najwyżej kopiują się same tabele - bez rekordów). Prośba o zapisanie poniższego jako “muzyka.sql” i sprawdzenie czy po otworzeniu w MS SQL SERVER i naciśnięciu Execute - baza się pojawi.

 

-> edit: jeśli poniższy kod będzie zapisany z rozszerzeniem SQL to wystarczy go otworzyć

(uruchomi się w MS SQL SERVER) i wykonać Execute. Powinna pojawić się baza muzyka.

CREATE DATABASE [muzyka]

GO

USE [muzyka]

GO

/Object: Table [dbo].[muzyk] Script Date: 2014-07-05 01:32:00/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[muzyk](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[imie] [nchar](20) NULL,

[nazwisko] [nchar](20) NULL,

CONSTRAINT [PK_muzyk] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/Object: Table [dbo].[nagranie] Script Date: 2014-07-05 01:32:00/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[nagranie](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[ID_zespol] [int] NULL,

[ID_wydawca] [int] NULL,

[tytul] [nchar](40) NULL,

[rodzaj] [nchar](20) NULL,

[nosnik] [nchar](10) NULL,

[data] [nchar](10) NULL,

[informacje] [nchar](20) NULL,

CONSTRAINT [PK_nagranie] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/Object: Table [dbo].[wydawca] Script Date: 2014-07-05 01:32:00/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[wydawca](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[nazwa] [nchar](20) NULL,

[kraj] [nchar](20) NULL,

CONSTRAINT [PK_wydawca] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/Object: Table [dbo].[zespol] Script Date: 2014-07-05 01:32:00/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[zespol](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[nazwa] [nchar](30) NULL,

CONSTRAINT [PK_zespol] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

/Object: Table [dbo].[zespol_rel_muzyk] Script Date: 2014-07-05 01:32:00/

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[zespol_rel_muzyk](

[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[ID_zespol] [int] NULL,

[ID_muzyk] [int] NULL,

CONSTRAINT [PK_zespol_rel_muzyk] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[ID] ASC

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

ALTER TABLE [dbo].[nagranie] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_nagranie_wydawca] FOREIGN KEY([ID_wydawca])

REFERENCES [dbo].[wydawca] ([ID])

GO

ALTER TABLE [dbo].[nagranie] CHECK CONSTRAINT [FK_nagranie_wydawca]

GO

ALTER TABLE [dbo].[nagranie] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_nagranie_zespol] FOREIGN KEY([ID_zespol])

REFERENCES [dbo].[zespol] ([ID])

GO

ALTER TABLE [dbo].[nagranie] CHECK CONSTRAINT [FK_nagranie_zespol]

GO

ALTER TABLE [dbo].[zespol_rel_muzyk] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_zespol_rel_muzyk_muzyk] FOREIGN KEY([ID_muzyk])

REFERENCES [dbo].[muzyk] ([ID])

GO

ALTER TABLE [dbo].[zespol_rel_muzyk] CHECK CONSTRAINT [FK_zespol_rel_muzyk_muzyk]

GO

ALTER TABLE [dbo].[zespol_rel_muzyk] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_zespol_rel_muzyk_zespol] FOREIGN KEY([ID_zespol])

REFERENCES [dbo].[zespol] ([ID])

GO

ALTER TABLE [dbo].[zespol_rel_muzyk] CHECK CONSTRAINT [FK_zespol_rel_muzyk_zespol]

GO

INSERT zespol(nazwa) VALUES (‘nirvana’)

INSERT zespol(nazwa) VALUES (‘alice in chains’)

INSERT zespol(nazwa) VALUES (‘pearl jam’)

INSERT zespol(nazwa) VALUES (‘soundgarden’)

INSERT zespol(nazwa) VALUES (‘queens of the stone age’)

INSERT zespol(nazwa) VALUES (‘rage against the machine’)

INSERT zespol(nazwa) VALUES (‘tool’)

INSERT muzyk(imie,nazwisko) VALUES (‘kurt’,‘cobain’)

INSERT muzyk(imie,nazwisko) VALUES (‘krist’,‘novoselic’)

INSERT muzyk(imie,nazwisko) VALUES (‘dave’,‘grohl’)

INSERT muzyk(imie,nazwisko) VALUES (‘zack’,‘de la rocha’)

INSERT muzyk(imie,nazwisko) VALUES (‘beth’,‘gibbons’)

INSERT wydawca(nazwa,kraj) VALUES (‘sub pop’,‘us’)

INSERT wydawca(nazwa,kraj) VALUES (‘epic’,‘us’)

INSERT wydawca(nazwa,kraj) VALUES (‘tupelo’,‘fr’)

INSERT wydawca(nazwa,kraj) VALUES (‘geffen’,‘us’)

INSERT wydawca(nazwa,kraj) VALUES (‘columbia’,‘us’)

INSERT zespol_rel_muzyk(ID_zespol,ID_muzyk) VALUES (‘1’,‘1’)

INSERT zespol_rel_muzyk(ID_zespol,ID_muzyk) VALUES (‘1’,‘2’)

INSERT zespol_rel_muzyk(ID_zespol,ID_muzyk) VALUES (‘1’,‘3’)

INSERT zespol_rel_muzyk(ID_zespol,ID_muzyk) VALUES (‘6’,‘4’)

INSERT zespol_rel_muzyk(ID_zespol,ID_muzyk) VALUES (‘5’,‘3’)

INSERT nagranie(ID_zespol,ID_wydawca,tytul,rodzaj,nosnik,data,informacje) VALUES (‘1’,‘1’,‘love buzz / big cheese’, ‘singiel’, ‘7"’, ‘1988/11’, ‘ltd 1000’)

INSERT nagranie(ID_zespol,ID_wydawca,tytul,rodzaj,nosnik,data,informacje) VALUES (‘1’,‘3’,‘bleach’, ‘album’, ‘12"’, ‘1989/06’, ‘-’)

INSERT nagranie(ID_zespol,ID_wydawca,tytul,rodzaj,nosnik,data,informacje) VALUES (‘1’,‘1’,‘bleach’, ‘album’, ‘12"’, ‘1989/06’, ‘-’)

INSERT nagranie(ID_zespol,ID_wydawca,tytul,rodzaj,nosnik,data,informacje) VALUES (‘4’,‘1’,‘screaming life’, ‘ep’, ‘12"’, ‘1987/10’, ‘-’)

INSERT nagranie(ID_zespol,ID_wydawca,tytul,rodzaj,nosnik,data,informacje) VALUES (‘2’,‘5’,‘dirt’, ‘album’, ‘cd’, ‘1992/09’, ‘signed’)

Rozwiązanie Twojego problemu:

http://sqlfiddle.com/#!6

przydatne narzędzie, niestety nie w tym wypadku

Baza się tworzy, bo niby czemu nie? To prawidłowy skrypt.

somekind, dzięki.

 

pytam, bo stworzyłem bazę na jednym kompie, a na drugim nie mogłem jej uruchomić. w związku z czym stworzyłem ją na drugim kompie, niestety o dziwo wtedy nie dało jej się uruchomić na pierwszym kompie. [prawdopodobnie jakiś problem z uprawnieniami obu komputerów, mniejsza z tym]. A pytałem tutaj, na forum, bo bazę miałem komuś przesłać - powiedzmy jako początkowo zadanie testowe czy cokolwiek potrafię w SQL (bałem się, że u tego kogoś nie zadziała…).

 

edit: jutro uruchomię skrypt na innym kompie (nie z mojej sieci), pewnie będzie ok.

Na sql 2012 developer idzie bez problemu.

Napisz może jaki błąd Ci wyskakuje.

Wszystko działa jeśli uruchamiam jako skrypt. A jak nie np. takie… (tak jak napisałem wcześniej, coś z uprawnieniami…)

 

Directory lookup for the file “C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\muzyka.mdf”

 

User does not have permission to alter database ‘muzyka’, the database does not exist,

kid_m czerwony kolor jest zastrzeżony dla administracji, dlatego też proszę  skorzystać z przycisku Edytuj i opcji Użyj pełnego edytora , a następnie poprawić co należy.

Możesz zawsze zrobić PPM na bazie -> Tasks -> Generate Scripts, parę razy Next -> przycisk Advanced, i tam w “Types of data to script” wybierasz “Schema and data” -> Znowu parę razy Next i Finish.

Powstanie plik, w którym na początku będzie coś takiego: