[SQL] Szybka aktualizacja danych, Pętle? Grupowanie?


(Webcm) #1

W tabeli cats istotne są pola:

Zawartość (arty, newsy, itp.) znajdują się w tabelach arts, news, itd.

Dla przykładu istnieje drzewo kategorii:

Kat. główna 1

|-- Subk. 2

|-- Subk. 3

|-----Subk. kolejnego poziomu 4

Na przykład dodaję lub usuwam artykuł w kategorii 4. Dane powinny zostać zaaktualizowane (najlepiej poprzez dodanie lub odjęcie 1 do pola NUM kategorii 4 oraz wyższych). Jak to zrobić?

Czy w języku SQL można stosować pętle? Jeśli nie - jest jakiś sposób, aby nie trzeba było wykonywać wielu zapytań, pobierając ciągle dane i aktualizując w pętli PHP?

Ewentualnie możliwe jest pobranie danych o istotnych kategoriach za 1 razem, stosując inne polecenia SQL?