[SQL]Ustawianie IDENTITY po stworzeniu kolumny

Kod tworzący tabelę:

CREATE TABLE produkty (

	id int NOT NULL,

	id_dostawcy int NOT NULL,

	id_producenci int NOT NULL,

	id_kategorie int NOT NULL,

	id_podkategorie int NULL,

	id_nazwy int NOT NULL,

	id_opakowania int NOT NULL,

	cena money NOT NULL,

	sztuk int NULL,

	moc float(2) NULL,

	dodano datetime NOT NULL,

)

Jak dodać teraz IDENTITY(1,1) dla id nie modyfikując tego kodu? Za pomocą ALTER TABLE? Tylko jak?

ALTER TABLE produkty

ALTER COLUMN id

ADD CONSTRAINT IDENTITY(1,1)