[SQL] zapytanie, łączenie tabel

Witam

Mam 2 tabele

--

-- Struktura tabeli dla `egzaminatorzy`

--


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `egzaminatorzy` (

 `Id_egzaminator` varchar(25) NOT NULL,

 `Nazwisko` varchar(25) default NULL,

 `Imie` varchar(15) default NULL,

 `Kod_poczta` int(5) default NULL,

 `Miasto` varchar(15) default NULL,

 `Ulica` varchar(30) default NULL,

 `Numer` varchar(8) default NULL,

 `Tel` int(9) default NULL,

 `E_mail` varchar(30) default NULL,

 PRIMARY KEY (`Id_egzaminator`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;


--

-- Zrzut danych tabeli `egzaminatorzy`

--


INSERT INTO `egzaminatorzy` (`Id_egzaminator`, `Nazwisko`, `Imie`, `Kod_poczta`, `Miasto`, `Ulica`, `Numer`, `Tel`, `E_mail`) VALUES

('1', 'Jerzy', 'Mocher', 60687, 'Poznan', 'Dluga', '12', 888777999, 'jerzymocher@wp.pl'),

('2', 'Maciej', 'Luby', 64987, 'Wroclaw', 'Mdla', '134', 123456098, 'maciejluby@wp.pl'),

('3', 'Dagmara', 'Janika', 98456, 'Warszawa', 'wiejska', '4', 578234090, 'dagmarajaniak@wp.pl');

oraz

-- Struktura tabeli dla `egzaminy`

--


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `egzaminy` (

 `Nr_egz` int(7) NOT NULL,

 `Id_Student` varchar(7) default NULL,

 `Id_przedmiot` int(3) default NULL,

 `Id_egzaminator` varchar(4) default NULL,

 `Data_egz` date default NULL,

 `Id_osrodek` int(5) default NULL,

 `ocena` int(1) default NULL,

 PRIMARY KEY (`Nr_egz`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;


--

-- Zrzut danych tabeli `egzaminy`

--


INSERT INTO `egzaminy` (`Nr_egz`, `Id_Student`, `Id_przedmiot`, `Id_egzaminator`, `Data_egz`, `Id_osrodek`, `ocena`) VALUES

(134, '3', 2, '1', '2011-01-26', 1, 4),

(90, '1', 1, '2', '2011-01-27', 2, 5),

(111, '2', 3, '3', '2011-01-27', 3, 2);

Mój problem polega na tym że chciałbym wywołać select tak aby pokazał mi nazwisko egzaminatora oraz numer egzaminu. W phpmyadmin wywołuje zapytanie po przez przykład: SELECT egzaminatorzy.Nazwisko, egzaminy.Nr_egz FROM egzaminy, egzaminatorzy i wychodzą jakieś dziwne rzeczy:

Nazwisko	Nr_egz

Jerzy	90

Jerzy	111

Jerzy	134

Maciej	90

Maciej	111

Maciej	134

Dagmara	90

Dagmara	111

Dagmara	134

Jak widać wszystko powtarza się 3 razy i nic z tego nie wiadomo. Proszę o pomoc

Jakiś warunek by się przydał.

SELECT `egzaminatorzy`.`Nazwisko`, `egzaminy`.`Nr_egz` FROM `egzaminy`, `egzaminatorzy` where `egzaminatorzy`.`Id_egzaminator`=`egzaminy`.`Id_egzaminator`

Masz odwrotnie dane wpisane przy imię<=>nazwisko egzaminatora.

Wielkie dzięki, zadziałało, tak wiem że jak robiłem wpisy to pomyliłem pozycje