[SQuirreL] Problem z uruchomieniem


(Vandavv96) #1

Witam

Po zainstalowaniu SQuirreL-a nie mogę go uruchomić, wyskakuje błąd jak na obrazku : 

FZzDS.jpg

 

Spotkał się ktoś z tym problemem już lub zna rozwiązanie?


(kostek135) #2

Musisz przygotować się na to, że Windows generalnie jest systemem, który nie działa out-of-box jeśli chodzi o programowanie w czymś innym niż Visual Studio i spędzisz długie tygodnie na konfigurowaniu go. Ewentualnie nigdy nie uda ci się rozwiązać problemów różnych konfiguracji i zależności i tylko stracisz czas. Zainstaluj sobie jakiegoś Linuksa i przeprowadź instalację jak biały człowiek. Np. tu masz instrukcję dla Ubuntu z obrazkami: http://orangletrik.wordpress.com/2012/05/01/install-squirrel-sql-client-in-ubuntu-12-04-precise-pangolin/

 

PS wklejam jeszcze fragment ekranu z mojego Mint’a, tuż po instalacji według kroków z instrukcji + dwukliknięciu pliku squirrel-sql.sh - tak, że jak już dostaniesz gula w skutek bezradności na Windows, to zawsze istnieje alternatywa, która jest lepsza i darmowa.


(Vandavv96) #3

Sęk w tym że działało na poprzednim systemie , też 7ce. Teraz zrobiłem reinstall i mnie męski organ rozrodczy strzelił. Miałem nadzieję że ktoś będzie wiedział czy cokolwiek można z tym zrobić


(kostek135) #4

A to też nic nowego, to jest jeden z ficzerów tego OS. Raz działa, raz nie. Jednym (a może jedynym?) z oficjalnych zaleceń rozwiązywania problemów jest restart, ale rozumiem, że to nie pomaga :wink:


(Vandavv96) #5
dir /b "%SQUIRREL_SQL_HOME%\lib\*.*" >"%TEMP%\squirrel-lib.tmp"

Nie znam się na VB (to chyba ten język) ale , z tego co widzę, to problem jest ze zmienną TEMP która jest pusta. Dlatego w konsoli wyświetla się (po ścieżce do JBOSSa) zapis \squirrel-lib.tmp jako ścieżka absolutna. Tu pojawia się problem - nie mam pojęcia gdzie ma być ustawiona ta ścieżka w zmiennej %TEMP%. Poniżej zamieszczam cały kod pliku .bat

 

@echo off

@rem IZPACK_JAVA is filtered in by the IzPack installer when this script is installed
set "IZPACK_JAVA=%JAVA_HOME%"

@rem We detect the java executable to use according to the following algorithm:
@rem
@rem 1. If the one used by the IzPack installer is available then use that; otherwise
@rem 2. Use the java that is in the command path.
@rem 

if exist "%IZPACK_JAVA%\bin\javaw.exe" (
  set "LOCAL_JAVA=%IZPACK_JAVA%\bin\javaw.exe"
) else (
  set LOCAL_JAVA=javaw.exe
)

echo Using java: %LOCAL_JAVA%

set basedir=%~f0
:strip
set removed=%basedir:~-1%
set basedir=%basedir:~0,-1%
if NOT "%removed%"=="\" goto strip
set SQUIRREL_SQL_HOME=%basedir%

@rem Check to see if we are running in a 1.6/1.7 JVM and inform the user if not and skip launch. versioncheck.jar 
@rem is a special jar file which has been compiled with javac version 1.2.2, which should be able to be run by 
@rem that version of higher. The arguments to JavaVersionChecker below specify the minimum acceptable version 
@rem (first arg) and any other acceptable subsequent versions. <MAJOR>.<MINOR> should be all that is 
@rem necessary for the version form. 
"%LOCAL_JAVA%" -cp "%SQUIRREL_SQL_HOME%\lib\versioncheck.jar" JavaVersionChecker 1.6 1.7 1.8
if ErrorLevel 1 goto ExitForWrongJavaVersion

:launchsquirrel
@rem build SQuirreL's classpath
set TMP_CP="%SQUIRREL_SQL_HOME%\squirrel-sql.jar"
dir /b "%SQUIRREL_SQL_HOME%\lib\*.*" >"%TEMP%\squirrel-lib.tmp"
FOR /F "usebackq" %%I IN ("%TEMP%\squirrel-lib.tmp") DO CALL "%SQUIRREL_SQL_HOME%\addpath.bat" "%SQUIRREL_SQL_HOME%\lib\%%I"
SET SQUIRREL_CP=%TMP_CP%
echo "SQUIRREL_CP=%SQUIRREL_CP%"

SET TMP_PARMS=--log-config-file "%SQUIRREL_SQL_HOME%\log4j.properties" --squirrel-home "%SQUIRREL_SQL_HOME%" %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

@rem -Dsun.java2d.noddraw=true prevents performance problems on Win32 systems. 

@rem Run with no command window. This may not work with versions of Windows prior to XP. 
@rem Remove 'start "SQuirreL SQL Client" /B' for compatibility only if necessary 
start "SQuirreL SQL Client" /B "%LOCAL_JAVA%" -Xmx256m -Dsun.java2d.noddraw=true -cp %SQUIRREL_CP% -splash:"%SQUIRREL_SQL_HOME%/icons/splash.jpg" net.sourceforge.squirrel_sql.client.Main %TMP_PARMS%

:ExitForWrongJavaVersion

(kostek135) #6

Spróbuj skonfigurować %TEMP% mniej więcej tak jak w tym linku: http://www.wikihow.com/Change-Location-of-the-Temp-Folder-in-Windows-7


(Vandavv96) #7

Ok, pomogło :wink: Dzięki wielkie za pomoc