SSL na WebServ / OpenSSL dla Windows


(Bartek 525) #1

Jak utworzyć SSL na WebServ 1.3 i jak wygenerować certyfikat przy pomocy Openssl-0.9.8d-Win32? Wydaje mi się, że są potrzebne jakieś dodatkowe pliki, ale nie do końca wiem jakie. I przede wszystkim, jak to skonfigurować?