SSL Stripe ON - co to


(Rbb1) #1

Testując zabezpieczenia zobaczyłem w programie penetracyjnym funkcję SSL Stripe, co powoduje włączenie tego?