Stałe i isstet


(R@z0r) #1

Mam banalny problem ale nie mogę nigdzie znaleźć jego rozwiązania.

if(isset(CATEGORY)){

		echo "Stała istnieje!";

	}

Nie mogę sobie przypomnieć jak wstawić tę stałą. Tak jak jest zgłasza błąd.


(Grzelix) #2
if (defined('TEST')) {

    echo TEST;

}

http://www.php.net/manual/en/function.defined.php


(R@z0r) #3

Odpada bo strona z której to ładuje wygląda tak:

<?php

  define('CATEGORY', 'category1');

  include ("../../index.php");

?>

I w index.php musi sprawdzić czy zdefiniowano tę stałą


(adpawl) #4

Dlaczego odpada?

Jak dasz w tym dołączanym pliku index

<?php

if (defined('CATEGORY')) echo 'stała CATEGORY zdefiniowana'; else echo 'brak stałej CATEGORY';

?>

To jak wywołasz plik w którym ustawiasz stałą i masz include, to zobaczysz że działa.

Nie będzie działało jednak jeśli wywołasz bezpośrednio plik index.php - to oczywiste.

Jak chcesz sobie przekazywać do niego stany “z zewnątrz”, to skorzystaj z ciastek, sesji etc.