Stan dysku

Mam problemy z tym dyskiem co jakiś czas, dysk nie podpowiada nie można odczytać z niego danych,

Czy może ktoś powiedzieć czy w SMART jest wszystko wpożądku?

smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [i686-linux-3.0.4-pmagic] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD10JFCX-68N6GN0
Serial Number: WD-WXB1EXXXXXXX
LU WWN Device Id: 5 0014ee 6051bd66c
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 9
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Fri Jan 30 18:51:00 2015 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82)	Offline data collection activity
					was completed without error.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever 
					been run.
Total time to complete Offline 
data collection: (18240) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine 
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 204) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x703d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 1
 3 Spin_Up_Time 0x0027 194 173 021 Pre-fail Always - 1266
 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 20
 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
 7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 198 000 Old_age Always - 1
 9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 360
 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 19
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 14
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 18
194 Temperature_Celsius 0x0022 119 109 000 Old_age Always - 28
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 9
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 8
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 199 199 000 Old_age Offline - 345

SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 445 (device log contains only the most recent five errors)
	CR = Command Register [HEX]
	FR = Features Register [HEX]
	SC = Sector Count Register [HEX]
	SN = Sector Number Register [HEX]
	CL = Cylinder Low Register [HEX]
	CH = Cylinder High Register [HEX]
	DH = Device/Head Register [HEX]
	DC = Device Command Register [HEX]
	ER = Error register [HEX]
	ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 445 occurred at disk power-on lifetime: 360 hours (15 days + 0 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 04 61 45 00 00 00 a0 Device Fault; Error: ABRT

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:02:45.169 SET FEATURES [Set transfer mode]
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:45.168 IDENTIFY DEVICE
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:39.825 IDENTIFY DEVICE
 ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:02:39.825 SET FEATURES [Set transfer mode]
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:39.824 IDENTIFY DEVICE

Error 444 occurred at disk power-on lifetime: 360 hours (15 days + 0 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 04 61 45 00 00 00 a0 Device Fault; Error: ABRT

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:02:39.825 SET FEATURES [Set transfer mode]
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:39.824 IDENTIFY DEVICE
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:34.480 IDENTIFY DEVICE
 ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:02:34.480 SET FEATURES [Set transfer mode]
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:34.480 IDENTIFY DEVICE

Error 443 occurred at disk power-on lifetime: 360 hours (15 days + 0 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 04 61 45 00 00 00 a0 Device Fault; Error: ABRT

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 ef 03 45 00 00 00 a0 00 00:02:34.480 SET FEATURES [Set transfer mode]
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:34.480 IDENTIFY DEVICE
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:34.079 IDENTIFY DEVICE
 ef 03 46 00 00 00 a0 00 00:02:34.079 SET FEATURES [Set transfer mode]

Error 442 occurred at disk power-on lifetime: 360 hours (15 days + 0 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 04 61 46 00 00 00 a0 Device Fault; Error: ABRT

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 ef 03 46 00 00 00 a0 00 00:02:34.079 SET FEATURES [Set transfer mode]
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:34.078 IDENTIFY DEVICE
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:34.035 IDENTIFY DEVICE
 ef 03 46 00 00 00 a0 00 00:02:34.034 SET FEATURES [Set transfer mode]

Error 441 occurred at disk power-on lifetime: 360 hours (15 days + 0 hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 04 61 46 00 00 00 a0 Device Fault; Error: ABRT

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 ef 03 46 00 00 00 a0 00 00:02:34.034 SET FEATURES [Set transfer mode]
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:34.034 IDENTIFY DEVICE
 ec 00 00 00 00 00 a0 00 00:02:33.991 IDENTIFY DEVICE
 ef 03 46 00 00 00 a0 00 00:02:33.991 SET FEATURES [Set transfer mode]

SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 295 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 151 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 23 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 23 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 2 -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
  1 0 0 Not_testing
  2 0 0 Not_testing
  3 0 0 Not_testing
  4 0 0 Not_testing
  5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

Uruchom- CrystalDiskInfo- zmień ustawienia (Funkcje, Advanced Feature, Wartość Raw i ustaw 10 [DEC]) pokaż  okno z programu wszystkie parametry.

Smart wykazuje że są bady w użyciu wykazane przy parametrze 197 Current_Pending_Sector w liczbie 9. Oraz przy 198 Offline_Uncorrectable w liczbie 8 .Które wskazuje że z dużym prawdopodobieństwem są bady fizyczne. Które nie da się naprawić przez zerowanie. Konsekwencją są błędy odczytu na razie tylko 1 ale też zapisu 345. Pojawił się problem z wyszukiwaniem głowic parametr 7 Seek_Error_Rate . Też na razie w liczbie 1. Ale ogólnie opisane objawy dają jakby potwierdzenie w smart. Jak masz dysk na gwarancji to by raczej kwalifikowało do zwrotu gwarancyjnego. Program do diagnostyki od WD i test który nie przejdzie pozytywnie. Powinien być jednym z dowodów przyjęcia zwrotu reklamacyjnego. Jak dysk po okresie gwarancyjnym. To zostaje zerowanie i jak dalej będą bady to remap. Tylko przed operacjami kopia danych na inny dysk. Zerowanie np. wymazuje dysk czyli dane w nim zawarte. Nawet użycie tylko remap  nie jest pozbawione ryzyka bezpieczeństwa danych.

Trzeba zrobić zerowanie w MHDD lub innym programie i wrzuć podobnie cały smart tego dysku.

 

http://www.fixitpc.pl/topic/141-mhdd-podstawowa-instrukcja-obslugi/

 

Zerowanie usunie wszystko z dysku.

 

W serwisie zrobią to samo - może być OK po zerowaniu, a mogą pojawić się bady w pozycji 5 i zostać w 198? i wtedy dysk idzie do wymiany.