Stare i popsute podzespoły, ale nie tylko

sprzedam

(Matys307) #1

ASUS PSL-VM1394 (uszkodzona, przegrzewa się radiatorek na mostku południowym) - ugadanie


(Agatonster) #2

matys307

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o ofercie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.