Start Dos w Windows 95


(Ntteam) #1

Start DOS w Windows 98SE

Co trzeba zrobić aby pierw startował DOS w (z) Win95 a potem jezli był by potrzebny win95 poprostu uruchomic go komenda windows?

lub przy starcie kompa wybur systemu do uruchomienia dos czy win 95 ??


(Neto) #2

Zmień w pliku c:\msdos.sys linijkę:

"BootGUI=1" na "BootGUI=0"

oraz "Logo=1" na "Logo=0".

Znajdują się ona blisko początku tego pliku, będącego zwykłym plikiem tekstowym. Można to zrobić nawet z Notatnika Windows.

Pierwsza nakazuje uruchomić się Windows dopiero po wydaniu polecena Win, a druga wyłącza logo startowe Windows, co jest przydatne, gdy chcesz korzystać z Dos'a.

Wówczas po ponownym uruchomieniu komputera, wczyta się tylko dos,

Windowsa odpalisz dopiero poleceniem "win".

Działa z Windows 95, 98, 98SE.

W razie, gdybyś nie mógł znaleźć pliku msdos.sys na dysku C:\

Wywołaj Start->Programy->Tryb MS-DOS, lub Start->Programy->Akcesoria->Tryb MS-DOS

i wpisz w okienko polecenie "attrib -h -r -s c:\msdos.sys".