Start systemu. Moje dokumenty - on, explorer.exe - off


(Mgrobel) #1

WItajcie:)

Nigdy wcześniej nie miałem problemów z usuwaniem wirusów, siedzę w tym już dosyć długo. Jak widać musi być ten pierwszy raz. Nie wiem czy moj problem jest az taki banalny ze nie potrafie sobie z nim poradzic czy co:) Na czym on polega:

System operacyjny na tym kompie Windows XP Pro SP3. System startuje. Logowanie przebiega OK. Ładuje pulpit. Nie ma ikonek (explorer.exe wyłączony) pokazują się za to Moje dokumenty (Userinit.exe). Zabrałem się do roboty. W ruch poszły takie o to narzędzia jak:

  • płyty bootowalne z AV : Arcabit, Kaspersky, AntiVir, DrWeb, G-Data ->> rezultaty: DrWeb wykrył rncsvs32.exe i wyleczył pozostała reszta -> cisza..

  • combofix, sdfix, smitfraudfix ---> czysto:O

  • skanery on-line : eset security rezultat :Win32/Bangle; Kaspersky On-Line wykrył cracka do mirca (niech strace, wywalilem go również)

  • HijackThis, RTIS, SySInspector, Stinger -> żadne wpisy nie budzą u mnie podejrzenia, SysInspector jest juz na prawde konkretny

Oprócz tego startu z moimi dokumentami jest jeszcze taki motyw że klikając na Mój komputer -> zarządzaj wywala "Odmowa dostępu".

Pozostałość po wirusie albo nadal cos siedzi:) Jak widać trochę wirusów było. Komputer jest teoretycznie czysty ale są jakieś pozostałości.

Aha sprawdzalem w rejestrze wpis z userinit i wszystko jest ok po tym C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, dalej nic nie ma

Potrzebuję pomocy fachowca:)

Z góry dzięki


Log z programu RTIS:

aLogfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)

Run by Mateusz at 2009-07-23 21:50:10

Microsoft Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3

System drive C: has 44 GB (77%) free of 57 GB

Total RAM: 511 MB (59% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:50:40, on 2009-07-23

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Documents and Settings\Mateusz\Pulpit\RSIT.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\Mateusz.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 4303 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\AppleSoftwareUpdate.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}]

Adobe PDF Reader Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2006-10-22 62080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]

SSVHelper Class - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll [2007-04-27 495616]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe [2007-04-27 77824]

"AudioDeck"=C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe [2006-09-05 540672]

"QuickTime Task"=C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe [2009-01-05 413696]

"iTunesHelper"=C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2009-04-02 342312]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"PC Suite Tray"=C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe [2008-08-11 1124352]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2007-06-13 118784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\klogon]

C:\WINDOWS\system32\klogon.dll [2008-04-25 206088]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

UPnPMonitor - {e57ce738-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1} - C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll [2008-04-14 239616]

WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wdf01000.sys]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"dontdisplaylastusername"=0

"legalnoticecaption"=

"legalnoticetext"=

"shutdownwithoutlogon"=1

"undockwithoutlogon"=1

"DisableTaskMgr"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=323

"NoDriveAutoRun"=67108863

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

"HonorAutoRunSetting"=

"NoDriveAutoRun"=

"NoDriveTypeAutoRun"=

"NoDrives"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager"

"C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Connection Manager"

"C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application"

"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu - program główny"

"D:\Gry\Age Of Empires II\age2_x1.exe"="D:\Gry\Age Of Empires II\age2_x1.exe:*:Enabled:Age of Empires II Expansion"

"C:\WINDOWS\system32\dplaysvr.exe"="C:\WINDOWS\system32\dplaysvr.exe:*:Enabled:Microsoft DirectPlay Helper"

"C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"="C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent"

"C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab Setup Files\Kaspersky Anti-Virus 2009\Polish\setup.exe"="C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab Setup Files\Kaspersky Anti-Virus 2009\Polish\setup.exe:*:Enabled:Kaspersky Anti-Virus 2009 Setup"

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"="C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe:*:Enabled:Bonjour"

"C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe"="C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"C:\Program Files\Common Files\Nokia\Service Layer\A\nsl_host_process.exe"="C:\Program Files\Common Files\Nokia\Service Layer\A\nsl_host_process.exe:*:Enabled:Nokia Service Layer Host Process "

"C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Updater\nsu_ui_client.exe"="C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Updater\nsu_ui_client.exe:*:Enabled:Nokia Software Updater"

"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\rapimgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync RAPI Manager"

"C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Connection Manager"

"C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe"="C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESMgr.exe:169.254.2.0/255.255.255.0:Enabled:ActiveSync Application"

======List of files/folders created in the last 1 months======

2009-07-23 21:42:07 ----D---- C:\rsit

2009-07-23 15:00:59 ----D---- C:\Program Files\ESET

2009-07-22 17:12:17 ----A---- C:\WINDOWS\ntbtlog.txt

2009-07-21 16:16:22 ----SHD---- C:\RECYCLER

2009-07-21 14:05:47 ----D---- C:\WINDOWS\temp

2009-07-10 21:05:19 ----D---- C:\games

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2009-07-23 21:48:23 ----D---- C:\Documents and Settings

2009-07-23 21:44:16 ----RASH---- C:\boot.ini

2009-07-23 21:37:35 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox

2009-07-23 21:28:59 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

2009-07-23 17:29:15 ----D---- C:\WINDOWS

2009-07-23 17:29:13 ----D---- C:\Program Files\DX-Ball

2009-07-23 17:29:10 ----D---- C:\WINDOWS\system32

2009-07-23 16:47:16 ----SHD---- C:\WINDOWS\CSC

2009-07-23 15:01:01 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

2009-07-23 15:00:59 ----RD---- C:\Program Files

2009-07-22 23:44:45 ----SHD---- C:\System Volume Information

2009-07-22 16:35:41 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

2009-07-22 16:35:07 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Spybot - Search & Destroy

2009-07-22 16:35:06 ----D---- C:\WINDOWS\Debug

2009-07-21 21:25:15 ----D---- C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy

2009-07-21 14:03:54 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini

2009-07-21 14:01:29 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

2009-07-21 14:01:29 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch

2009-07-21 14:01:24 ----D---- C:\Program Files\Common Files

2009-07-14 20:10:15 ----D---- C:\Program Files\Valve

2009-07-14 19:59:58 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

2009-07-14 19:58:53 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

2009-07-13 05:48:54 ----A---- C:\WINDOWS\PEV.exe

2009-07-02 14:38:13 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini

2009-06-25 15:27:01 ----A---- C:\WINDOWS\WORDPAD.INI

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R1 AmdK7;Sterownik procesora AMD K7; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdk7.sys [2008-04-14 41856]

R1 SCDEmu;SCDEmu; C:\WINDOWS\system32\drivers\SCDEmu.sys [2008-11-02 56572]

R1 WS2IFSL;Środowisko wspomagające dostawcę usług innych niż IFS - Windows Socket 2.0; C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys [2001-08-17 12032]

R2 rspndr;Responder odnajdywania topologii warstwy łącza; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rspndr.sys [2006-11-08 62336]

R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2007-06-13 2155520]

R3 FETNDISB;VIA Rhine Family Fast Ethernet Adapter Driver Service; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5b.sys [2004-04-15 42496]

R3 GEARAspiWDM;GEAR ASPI Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys [2009-03-19 23400]

R3 HidUsb;Sterownik Microsoft klasy HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-14 10368]

R3 mouhid;Sterownik myszy HID; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys [2001-10-26 12160]

R3 usbehci;Sterownik Miniport rozszerzonego kontrolera hosta USB 2.0 Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2008-04-14 30208]

R3 usbhub;Koncentrator z obsługą USB2; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-14 59520]

R3 usbuhci;Sterownik Miniport uniwersalnego kontrolera hosta USB Microsoft; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-14 20608]

R3 VIAudio;Vinyl AC'97 Audio Controller (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\vinyl97.sys [2006-08-10 204672]

S1 NetworkX;NetworkX; C:\WINDOWS\system32\ckldrv.sys []

S3 ALCXSENS;Service for WDM 3D Audio Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXSENS.SYS []

S3 ALCXWDM;Service for Realtek AC97 Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS []

S3 amgfzj7a;amgfzj7a; C:\WINDOWS\system32\drivers\amgfzj7a.sys []

S3 Bridge;Mostek MAC; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bridge.sys [2008-04-14 71552]

S3 BridgeMP;Miniport mostka MAC; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bridge.sys [2008-04-14 71552]

S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\Dareczka\USTAWI~1\Temp\catchme.sys []

S3 dtscsi;dtscsi; C:\WINDOWS\System32\Drivers\dtscsi.sys []

S3 EL90XBC;Sterownik karty 3Com EtherLink XL 90XB/C; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\el90xbc5.sys [2001-08-17 66591]

S3 es1371;Creative AudioPCI (ES1371,ES1373) (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\es1371mp.sys [2001-08-17 40704]

S3 esihdrv;esihdrv; \??\C:\DOCUME~1\Mateusz\USTAWI~1\Temp\esihdrv.sys []

S3 FETNDIS;Sterownik NT karty VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5.sys [2001-08-17 27165]

S3 GMSIPCI;GMSIPCI; \??\E:\INSTALL\GMSIPCI.SYS []

S3 GTNDIS5;GTNDIS5 NDIS Protocol Driver; \??\C:\WINDOWS\system32\GTNDIS5.SYS []

S3 hamachi;Hamachi Network Interface; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hamachi.sys [2008-03-31 25280]

S3 jswmidin;jswmidin; \??\C:\DOCUME~1\Mateusz\USTAWI~1\Temp\jswmidin.sys []

S3 nmwcd;Nokia USB Phone Parent; C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmb.sys [2008-09-15 17664]

S3 nmwcdc;Nokia USB Generic; C:\WINDOWS\system32\drivers\ccdcmbo.sys [2008-09-15 22016]

S3 nv;nv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys [2008-04-13 1897408]

S3 pccsmcfd;PCCS Mode Change Filter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pccsmcfd.sys [2007-09-17 21632]

S3 RT61;Ralink RT61 Wireless Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RT61.sys [2006-01-19 363008]

S3 RT73;Linksys Home Wireless-G USB Adapter Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rt73.sys [2006-01-12 252928]

S3 SONYPVU1;Sterownik filtru USB Sony (SONYPVU1); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS [2001-08-17 7552]

S3 upperdev;upperdev; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbser_lowerflt.sys [2008-09-15 8064]

S3 usb_rndisx;Karta USB RNDIS; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usb8023x.sys [2008-04-14 12800]

S3 usbser;USB Modem Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbser.sys [2008-04-14 26112]

S3 UsbserFilt;UsbserFilt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbser_lowerfltj.sys [2008-09-15 8064]

S3 USBSTOR;Sterownik magazynu masowego USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-14 26368]

S3 Wdf01000;Wdf01000; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Wdf01000.sys [2008-03-27 503008]

S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-15 82688]

S4 IntelIde;IntelIde; C:\WINDOWS\system32\drivers\IntelIde.sys []

S4 sr;Sterownik filtru Przywracania systemu; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sr.sys [2008-04-14 73472]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Apple Mobile Device;Apple Mobile Device; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe [2009-03-26 132424]

R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2007-06-13 483328]

R2 Bonjour Service;Bonjour Service; C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe [2008-12-12 238888]

R2 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

R3 iPod Service;Usługa iPod; C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe [2009-04-02 656168]

R3 ServiceLayer;ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [2008-08-07 575488]

S2 ATI Smart;ATI Smart; C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe [2007-06-13 520192]

S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2005-09-23 29896]

S3 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2005-09-23 66240]

S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; c:\WINDOWS\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2006-10-20 36864]

S3 idsvc;Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2006-10-30 741376]

S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2003-07-28 89136]

S3 WMPNetworkSvc;Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-12-01 918016]

S4 Crypkey License;Crypkey License; crypserv.exe []

S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2006-10-30 122880]


(Leszczuu 16) #2

http://www.wklej.eu/


(deFco247) #3

No i co z tego ma wywnioskować? :?

Poza tym nie lubię tej strony, za mały limit na długie logi. :stuck_out_tongue:

Log ucięty.

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.


(Mgrobel) #4

Raczej nie jest ucięty;)

http://wklej.org/id/125316/


(deFco247) #5

Ten co wlepiłeś tutaj był ucięty. Powinien się kończyć:

Pokaż loga, który wyprodukował Combofix oraz zrób loga Silent Runners.


(Mgrobel) #6

Silent Runners

http://wklej.org/id/125332/

Combo i jego 5 minut:D

http://wklej.org/id/125342/


(deFco247) #7

W logu nie widać wpisu o autostarcie explorer.exe

Poszukaj w rejestrze w kluczu:

Wartość Shell powinna być Explorer.exe

Patrz również

Wartość powinna być jak wyżej.


(Mgrobel) #8

Pierwszy wpis OK

W drugim w Winlogon brakuje "Shell" i wartości dla niej. Nie ma nic.


(deFco247) #9

Nowy -> wartość ciągu -> nazwa Shell , wartość explorer.exe


(Mgrobel) #10

Sprawdzilem rejestr w laptopie. Jest identyczny jak na PC czyli nie ma również tego shell w tym drugim wpisie. Na laptopie nie ma ani jednogo wirusa..

sfc /scannow nie chce wystartować:open_mouth:

OK zabieram sie za naprawe instalacji z plyta do Windowsa