Stary, wolny komputer


(Bllufosw) #1

Mam stary komputer, który działa dużo wolniej niż kiedyś. Jest to zapewne spowodowane, że programy wymagają co raz lepszych komputerów z większymi parametrami.

Problemy:

  1. Komputer strasznie zamula. (mozna by odchudzić rejestr autostartów, ale nie wiem co wolno mi usunąć)

  2. Nie mogę odtwarzać plików muzycznych (wma), pod czas przeglądania stron www, ponieważ piosenki zaczynają charczeć i zacinać się...(mp3 działa normalnie).

  3. Często wyszukiwarka nie łączy mi się za pierwszym podejściem ze stroną www (może być to spowodowane, że mam ff beta 2.0 - najnowszą aktualizacje).

  4. Konnekt długo łączy mi się z serwerem gg.

Za pomoc będę bardzo wdzięczny.

P.S. Jestem zielony w tych sprawach.


(Oia2) #2

Napisz paramtery owego komputera; procesor, ram itp.


(Bllufosw) #3

Parametry:

Celeron 466 MHz :oops:

196 MB RAM

NVidia Riva TNT2 Model 64

chyba wystarczy.


(boczi) #4

Jakie masz łącze internetowe. Jaki system operacyjny. Najnowszy Firefox 2.0 nie jest betą. Możesz wkleić loga z programu Hijackthis, powiemy, co usunąć z np. autostartu.


(arlid) #5

Moje rady:

  1. Wyłącz te programy, które uważasz za słuszne i te które nie muszą być koniecznie włączane przy starcie systemu np. BearShare (to tylko przykład) - możesz to zrobić poprzez Start -> Uruchom i tam wpisz "msconfig" dalej będziesz wiedział co i jak lub programem TuneUp Utilities 2006

  2. Może to wina sterowników.. wgraj jakieś skoro masz starszy komputer to może nie najnowsze leć ciut starsze.

3.Przeskanuj system programem wyszukującym szpiegi tzw. programy spyware. Polecałbym:

Ad-aware SE Personal 1.06

Ad-aware SE Personal 1.06 - Spolszczenie - co do obsługi możesz obejrzeć demonstarcję na vortalu "Spyware i adware - jak się chronić?"

  1. Czytaj punkt 3 :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:

(boczi) #6

Do tego załóż odpowiedni temat.


(Bllufosw) #7

łącze - 256

system operacyjny: Windows 2000 Service Pack 4

co do ff to masz rację....nie zauważyłem, że już nie jest betą... :shock:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:27:39, on 2006-11-11

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe

C:\WINNT\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 2 Beta 2\firefox.exe

C:\Documents and Settings\polo\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{919B7F03-F800-4317-AB62-71EF351E1C3F}: NameServer = 10.1.5.1,10.1.2.1

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe